latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 08/06/2023
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Procesing '23 je trideset šesti Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji organizuje Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, a suorganizatori su Mašinski fakultet u Beogradu – Katedra za procesnu tehniku i Samit energetike Trebinje.

Procesing '23 održava se u Centru za stručno usavršavanje, u Šapcu, 1. i 2. juna 2023.


Prisustvo Procesingu '23 je besplatno, ali uz obaveznu registraciju (klikom na qr-kôd ili njegovim skeniranjem).


    undefined undefined
Društvo za
procesnu tehniku
  
 Katedra za procesnu tehniku
Mašinskog fakulteta u Beogradu
Samit energetike
Trebinje

Generalni pokrovitelj

  

 


Skup se održava uz finansijsku podršku

 undefined      undefined 
Republika Srbija, Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja 
     
Inženjerska komora Srbije,
Beograd 
 

 Sponzori

  

undefined  

undefined

undefined    


Programski pokrovitelji

undefined

 undefined  

undefined   

undefined

undefined  


Medijski pokrovitelji


Program ukratko

Četvrtak

  Sala A Sala B
10.00-11.00 h • Svečano otvaranje 
11.00-12.30 h • Okrugli sto Monitoring emisija i kvalitet ambijentalnog vazduha 
12.30-14.00 h • Energija u procesnoj industriji
 
14.00-14.30 h • Predstavljanje sponzora
 
15.00-16.15 h • Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji15.00-16.30 h • Okrugli sto Primena modela, standarda i alata za menadžment kvaliteta i životne sredine u procesnim industrijama 

16.30-17.40 h

 • Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja
 • Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji 
16.30–17.40 h • Inženjerski menadžment, kvalitet i standardizacija

Petak

Poseta kompaniji Elixir Group

  Sala A Sala B
12.00-13.30 h • Okrugli sto Dekarbonizacija industrije u Srbiji
11.00-14.00 h • Okrugli sto Oprema pod pritiskom 
13.30-14.30 h • Procesne tehnologije I deo
 
14.30–15.00 h • Pauza 
15.00-16.00 h • Procesne tehnologije II deo  

16.00-18.00 h

 • Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji
 • Sušenje i sušare
 • Gasna tehnika
 • Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih prostrojenja
 • Merenja i upravljanje u procesnoj industriji
 
 

PROGRAM

Četvrtak, 1. jun 2023.

Sala A – 10.00–11.00 h – Svečano otvaranje

Sala A – 11.00–12.30 h

Monitoring emisija i kvalitet ambijentalnog vazduha

Moderator je dr Slobodan Tošović, specijalista ekotoksikologije, a pozvani panelisti su Vesna Mitrović, načelnica Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača u Ministarstvu zaštite životne sredine, dr Igor Dragičević, Zavod za javno zdravlje, Šabac, Milenko Jovanović, Nacionalna ekološka asocijacija i prof. dr Dušan Todorović, Katedra za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Teme ovog okruglog stola su:

 • Kakav vazduh dišemo i šta možemo da uradimo da ga poboljšamo?
 • Pobijanje mitova.
 • Uspostavljanje monitoringa koji odražava uticaj svih zagađivača (industrija, saobraćaj, individualna ložišta i ostali).
 • Uticaj industrijskih emisija na okruženje.
 • Proširenje sistema za monitoring i modernizacija opreme za praćenje kvaliteta vazduha u Šapcu.

Sala A – 12.30–14.00 h

Energija u procesnoj industriji

 • BIOPLINSKO KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA FARMI ZA PROIZVODNJU MLIJEKA
  Biogas cogeneration plant on a dairy farm
  Nurdin Ćehajić¹, Jasmin Fejzić¹, Said Karić², Rafet Muminović³, Mirsad Omerović³
  ¹ JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, BiH
  ² Farma Spreča doo, Kalesija, Bosna i Hercegovina
  ³ Milkos, doo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


 • KARAKTERISTIKA ZAPALJIVOSTI MEŠAVINE BIOMASE I UGLJA
  Flammability characterization of biomass and coal mixtures
  David León¹, Isabel Amez¹, Nebojsa Manic², Dragoslava Stojiljkovic², Ljiljana Medic¹, Blanca Castells¹
  ¹ Universidad Politécnica de Madrid (Technical University of Madrid)
  ² Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

 • IZAZOVI I PRILIKE VODONIKA KAO ODRŽIVOG VAZDUHOPLOVNOG GORIVA BUDUĆNOSTI
  Challenges and opportunities for hydrogen as a viable aviation fuel of the future
  Toni Ivanov, Milica Ivanović, Miloš Zubić, Aleksandar Simonović
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ISPITIVANJE ENERGETSKOG POTENCIJALA OTPADA OD KAFE
  Examination of spent coffee grounds energy potential
  Mihailo Vladić, Nebojša Manić, Nikola Karličić
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  (studentski rad)


 • ASPEKTI PROIZVODNJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA PRIMENOM ORGANSKOG RANKINOVOG CIKLUSA
  Aspects of energy production from renewable sources using the Organic Rankine Cycle
  Nina Otašević
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  (studentski rad)


 • EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA GASIFIKACIONE KOMORE KOTLA NA DRVA
  Experimental tests of the gasification chamber of a wood-burning boiler
  Rade Karamarković¹, Dušan Todorović², Đorđe Novčić¹, Marko Obradović², Miloš Nikolić¹
  ¹ Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu Univerziteta u Kragujevcu, Srbija
  ² Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija


 • TEORETSKI ASPEKTI I PRAKTIČNA ISKUSTVA KORIŠĆENJA DEPONIJSKOG GASA U POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE NA BALKANU
  Theoretical aspects and practical experience with landfill gas to energy systems in balkans
  Georgios Koniaris¹, Branislav Todorović², Vladislav Stanković³
  ¹ Vioenergia S.A., Volos, Greece
  ² Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
  ³ 4ENG doxa, Beograd, Serbia


 • ENERGETSKA UPOREDBA SOLARNOG APSORPCIONOG HLAĐENJA SA KLASIČNIM SISTEMOM HLAĐENJA
  Energy comparison of solar absorption cooling with classical cooling system
  Lejla Ramić, Sandira Eljšan, Izet Alić, Meliha Šabanović
  Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet, Tuzla, Bosna i Hercegovina

 • ENERGETSKI PREGLED U INDUSTRIJSKIM PREDUZEĆIMA – OBAVEZA ILI KORISTAN ALAT?
  Energy audit in industry – Burden or useful tool?
  Mirjana Stamenić¹, Marija Stevanović², Srbislav Genić¹, Miloš Ivošević¹, Branislav Gajić¹, Aleksandar Milivojević¹, Nikola Tanasić³
  ¹ Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd,
  ² Radio Televizija Srbije, Obrazovno-naučni program, Beograd,
  ³ Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd

Sala A – 14.00–14.30 h – Predstavljanje sponzora

 • Jasminka Savić, Grundfos, Beograd
 • Dejan Dotlić, Kazantrade, Beograd
 • Stevan Galić, Wilo, Beograd
    

14.30–15.00 h – Koktel dobrodošlice

Sala A – 15.00–16.15 h

Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj u procesnoj industriji

 • ISKORIŠĆENJE POTENCIJALA DEPONIJSKOG GASA U SLUČAJU PARCIJALNOG ZATVARANJA KOMUNALNE DEPONIJE
  The potential of landfill gas utilization for the case of partial closure of the sanitary landfill
  Ana Dajić, Marina Mihajlović, Milica Svetozarević
  Inovacioni centar Tehnološko – metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu


 • HIBRIDNI FUNKCIONALNI PANI/TIO2 NANOKOMPOZITI ZA TRETMAN DEGRADACIJE ORGANSKIH BOJA
  Hybrid functional PANI/TiO2 nanocomposites for dyes degradation treatment
  Milica Milošević¹, Marija Radoičić¹, Gordana Ćirić-Marjanović², Jelena Spasojević¹, Ivana Vukoje¹, Aleksandra Radosavljević¹ , Zoran Šaponjić³
  ¹ Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu,
  ² Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu,
  ³ Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
  Rad na posteru


 • ODREĐIVANJE PODATAKA ZA RAVNOTEŽU TEČNOST-TEČNOST TROKOMONENTNIH SISTEMA U CILJU TRETMANA INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODENIH TOKOVA
  Determination of liquid-liquid equilibrium data of ternary systems for the treatment of industrial wastewater streams
  Zoran Simić¹, Mirjana Kijevčanin², Ivona Radović²
  ¹ Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
  ² Tehnološko Metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • CIRKULARNA HEMIJA KAO ODGOVOR NA KRIZU IZAZVANU NEDOSTATKOM FOSFATA
  Circular chemistry in response to the phosphate crisis
  Alija Salkunić¹, Ljiljana Stanojević², Nikola Belobaba¹, Slavica Bogdanović¹, Bajro Salkunić²
  ¹ Elixir Zorka – Mineralna đubriva DOO
  ² Elixir Group DOO


 • OD OTPADNE LJUSKE JAJA I KORIŠĆENOG KUHINJSKOG ULJA DO TEČNIH I ČVRSTIH BIOGORIVA POŠTUJUĆI POSTULATE CIRKULARNE EKONOMIJE
  From waste eggshell and used cooking oil to liquid and solid biofuels applying the postulates of circular economy
  Gorica R. Ivaniš¹, Zoran V. Simić², Sofija P. Miškov Panić¹, Mirjana Lj. Kijevčanin¹, Ivona R. Radović¹
  ¹ Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
  ² Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu


 • OTPORNOST ZIDA OD BALIRANE SLAME NA POŽAR
  Straw bale wall fire resistance
  Biljana Miljković
  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  Rad na posteru


 • MODELOVANJE SASTAVA SANITARNIH OTPADNIH VODA I RADA MBR POSTROJENJA SA DENITRIFIKACIJOM I NITRIFIKACIJOM
  Modeling of composition of sanitary wastewater and operation of MBR plant with denitrification and nitrification
  David Mitrinović, Marija Perović, Srđan Kovačević, Miodrag Popović, Zorana Radibratović
  Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d.


 • ZELENE TEHNOLOGIJE – REŠENJA ZA PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA
  Green Technologies – Solutions for climate change adaptation
  Titomir Obradović
  Expert Inženjering d.o.o. Šabac


 • KONTINUALNI SISTEM ZA OBEZBOJAVANJE OTPADNIH VODA. PRIMENA UMREŽENE PEROKSIDAZE IZ POLJOPRIVREDNOG OTPADA U UKLANJANJU BOJE
  Flow in the tube: Crosslinking of peroxidase from agricultural waste for dye removal in microtubular reactor
  Milica Svetozarević, Nataša Šekuljica, Maja Marković, Ana Dajić, Marina Mihajlović, Dušan Mijin
  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu


 • UTICAJ ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA NA POTROŠNJU TOPLOTNE ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA
  The impact of energy measures on residential buildings – reducing heat energy consumption in district heating systems
  Đorđe Karić
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
  Rad na posteru

 • STABILIZACIJA MATRICE LETEĆEG PEPELA PRIMENOM KALCIJUM-OKSIDA, HIDROKSIDA I KARBONATA
  Stabilization of fly ash matrix using calcium-oxide, hydroxide and carbonate
  Mirjana Ćujić¹, Marina Vitorović², Milica Stojković², Maja Đolić², Aleksandra Perić-Grujić²
  ¹ Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
  ² Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PREVRELI OSTATAK IZ BIOGASNIH POSTROJENJA VISOKOKVALITETNO ORGANSKO ĐUBRIVO U POLJOPRIVREDI
  Overboiled residue from biogas plants high-quality organic fertilizer in agriculture
  Stojan Simić, Davor Milić, Goran Orašanin, Srđan Vasković
  Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, BiH


 • BIOGAS U PROIZVODNJI BIOVODONIKA REFORMINGOM VODENOM PAROM
  Biogas in biohydrogen production by steam reforming
  Slobodan Cvetković¹, Jovana Perendija¹, Aleksandra Radomirović², Dragana Milošević¹, Mirjana Kijevčanin³
  ¹ Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,
  ² Društvo “Chemical and energy engineering”, Beograd,
  ³ Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Pauza – 16.15–16.30 h

Sala A – 16.30–17.40 h

Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje procesnih postrojenja

 • PRAĆENJE PROJEKTNIH PARAMETARA KOD BAC KULA ZA HLAĐENJE
  Monitoring of design parameters for BAC cooling towers
  Nemanja Stojanović¹, Martin Bogner²
  ¹ Technology International Services Beograd
  ² Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRORAČUN VEZE IZMEĐU CEVI CEVNOG SNOPA I CEVNE PLOČE RAZMENJIVAČA TOPLOTE PO SRPS M.E2.259 I SRPS EN 13445-3 – UPOREDNA ANALIZA
  Calculation of the connection between the tubes of the tube bundle and the tube plate of the heat exchanger according to SRPS M.E2.259 (AD 2000) and SRPS EN 13445-3 – comparative analysis
  Lazar Đorđević
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  (studentski rad)


 • OPTIMIZACIJA PRI PROJEKTOVANJU OPREME POD PRITISKOM I NJENA PRIMENA TOKOM UPOTREBE OPREME POD PRITISKOM
  Optimization in the design of pressure equipment and its application during the use of pressure equipment.
  Milan Peseki
  PED Inspect, Beograd


 • CFD ANALIZA PARKINGA SA JET VENTILATORIMA
  CFD analysis of car park area with jet-fans
  Jusuf Ibrulj, Amra Hasečić, Ejub Džaferović
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, BiH
  Rad na posteru


 • IZVORI ISPUŠTANJA I ZONE OPASNOSTI VODONIČNIH INSTALACIJA
  Source of release on hydrogen installations and its hazardous areas
  Ivan Aranđelović¹, Radenko Rajić², Nikola Tanasić²
  ¹ Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  ² Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd


 • UPRAVLJAČKO NADZORNI SISTEM LINIJE ZA KONTINULANU VULKANIZACIJU PROVODNIKA I KABLOVA SA IZOLACIJOM OD GUME
  Control and monitoring system of the line for continuous vulcanization of conductors and cables with rubber insulation
  Igor Kocić, Sasa Nikolić, Darko Mitić, Nikola Danković, Petar Đekić
  Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
  Rad na posteru


 • UTICAJ RADNIH REŽIMA RAZMENJIVAČA TOPLOTE SA VODENIM HLAĐENJEM NA EKSPLOATACIONE TROŠKOVE – PRIMER RAFINERIJSKOG POSTROJENjA
  Influence of working regimes of heat exchangers with water cooling on exploitation cost – example of refinery facility
  Branislav Gajić, Srbislav Genić, Mirjana Stamenić, Miloš Ivošević
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRIMENA INTERVENTNIH MERA U CILJU POVEĆANJA EFIKASNOSTI UKLANJANJA NIKLA IZ VODE NA POSTOJEĆEM POSTROJENJU ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE
  Implementation of emergency measures to improve the efficiency of nickel removal from water at the existing water treatment plant
  Zorana Radibratović¹, Biljana Cakić¹, Marija Vilotijević², Mirjana Kijevčanin³, Ivona Radović³
  ¹ Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd
  ³ Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRIMENA, IZBORI I DIMENZIONISANJE RASTERETNIH KLAPNI U SISTEMIMA PROTIVPOŽARNE, KOMERCIJALNE I INDUSTRIJSKE VENTILACIJE
  Application, selection and sizing of pressure relief valves in fire protection, commercial and industrial ventilation systems
  Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Saša Marković, Miloš Mihailović
  Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

 • HIDRODINAMIKA I FENOMENI PRENOSA MASE U APSORPCIONIM KOLONAMA SA PUNJENJEM
  Hydrodynamics and mass transfer phenomena in packed-bed absorption columns
  Milan N. Sovilj¹, Momčilo Đ. Spasojević²
  ¹ Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
  ² Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  Rad na posteru


 • UTICAJ SADRŽAJA VLAGE NA MELJIVOST KOLUBARSKIH LIGNITA
  The influence of moisture content on the grindability of Kolubara lignites
  Marko Obradović, Nikola Karličić, Dušan Todorović, Dejan Radić Aleksandar Jovović
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet


 • POMOĆNI IZDUVNI SISTEM POD PRITISKOM ZA IZBACIVANJE GASOVA IZ FABRIČKIH DIMNJAKA
  Auxiliary exhaust system under pressure for ejecting gases from factory chimneys
  Radovan Stanišić
  Best miron, Majur, Šabac

Sala B – 15.00–16.30 h

Okrugli sto: Primena modela, standarda i alata za menadžment kvaliteta i životne sredine u procesnim industrijama

Moderator: Prof. dr Mladen Đurić

Učesnici: mr Dušan Stokić, rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost – PKS; Dragana Petrović, direktorka Victoria Consulting d.o.o.; Riccardo Quaggiato, ekspert za IPPC postrojenja i zaštitu životne sredine.

 • O primeni glavnih standarda za sisteme menadžmenta kvaliteta i životne sredine (ISO 9001, ISO 14001) širom lanaca snabdevanja hemijske industrije, kao i u srodnim granama.
 • Neka od najznačajnijih pitanja u vezi sa modelima, konceptima i alatima, kao što su IPPC, EMAS, LCA, koji su naročito važni za zaštitu životne sredine.
 • Problematika raznih „pratećih“ standardizovanih sistema menadžmenta, poput onih za sigurnost informacija (ISO 27001), delovanje protiv korupcije (ISO 37001) ili usklađenost poslovanja (ISO 37301), i njihov značaj u procesnim industrijama.

Sala B – 16.30–17.40 h

Inženjerski menadžment, kvalitet i standardizacija

 • RAZVOJ MEĐUNARODNIH STANDARDA ZA SARADNJU IZMEĐU UNIVERZITETSKIH I POSLOVNIH ORGANIZACIJA
  Development of international standards for university-business collaboration
  Mladen B. Đurić,
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  Rad po pozivu


 • INTERNA KONTROLA KVALITETA KAO ZNAČAJAN DEO RADIOLOŠKE ANALIZE UZORAKA IZ ŽIVOTNE SREDINE POMOĆU POLUPROVODNIČKE HPGE SPEKTROMETRIJE
  Internal quality control as an important part of radiological analysis of environmental samples using semiconductor HPGe spectrometry
  Aleksandra Samolov, Aleksandar Kandić, Mirjana Đurašević, Igor Čeliković, Tamara Milanović, Milić Erić, Ivana Vukanac
  Institut za nuklearne nauke “Vinča“, Univerzitet u Beogradu


 • KATEGORIZACIJA TROŠKOVA KVALITETA U SISTEMU MENADŽMENTA BEZBEDNOSTI HRANE PREMA PAF MODELU
  Quality costs categorization in Food safety management system according to PAF model
  Sara Dimitrijević, Maja Glogovac
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd


 • BUKA U PROCESNOJ INDUSTRIJI
  Noise in the process industry
  Nikolina Banjanin
  Medicinski fakultet, Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom, Univerzitet u Beogradu


 • AGILNE METODOLOGIJE U KONTEKSTU OBEZBEĐIVANJA KVALITETA U PROCESNOJ INDUSTRIJI
  Agile methodologies in the context of Quality Assurance in the process industry
  Vojislav Stefanović, Mladen Đurić, Jovan Filipović,
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd


 • POBOLJŠANJE KVALITETA ZASNOVANO NA OPTIMIZACIJI I AUTOMATIZACIJI POSLOVNIH PROCESA
  Quality improvement based on optimization and automation of business processes
  Marko Pantić, Mladen Đurić, Jelena Ruso,
  Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Petak, 2. jun 2023.

Poseta kompaniji Elixir Group zakazana je za petak, 2. juna, od 10.00 do 11.30 časova, uz obaveznu prijavu. Broj posetilaca je ograničen, uz obaveznu registraciju (klikom na qr-kôd ili njegovim skeniranjem). 

Sala A – 12.00–13.30 h

Dekarbonizacija industrije u Srbiji

Moderator je dr Hristina Čarapina, Fakultet zaštite životne sredine, EDUCONS, Sremska Kamenica, a pozvani panelisti su Sandra Lazić, načelnica odeljenja u Ministarstvu zaštite životne sredine, Snežana Lekić, ekspert u oblasti životne sredine, Jadranka Radosavljević, tehnolog projektant i Riccardo Quaggiato, ekspert za industrijsko zagađenje.

Teme ovog okruglog stola su:

 • Na šta su se zemlje Zapadnog Balkana obavezale potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi?
 • Na koji način se može izvršiti dekarbonizacija industrije?
 • Otpad kao sirovina.
 • Upravljanje opasnim otpadom sa posebnim naglaskom na termički tretman i izgradnju. energane na otpad u Srbiji.
 • Cirkularna ekonomija.
 • Značaj izračunavanja ugljeničnog otiska.
 • Mapa puta dekarbonizacije u industriji na primeru kompanije Elixir Group.

Sala A – 13.30–16.00 h

Procesne tehnologije I deo

 • BRZA IDENTIFIKACIJA POLIMERNIH MATERIJALA NA BAZI AKRILONITRIL BUTADIEN STIREN KAUČUKA PRIMENOM TESTA GORENJA I PONAŠANJA U OTVORENOM PLAMENU
  Rapid identification of polymer materials based on acrylonitrile butadiene styrene rubber using the burning test and its behavior in an open flame
  Matilda Lazić¹, Dragan Halas¹, Aleksandar Dedić², Duško Salemović¹
  ¹ Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
  ² Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • BIOHIDROGELOVI POLI(METAKRILNE KISELINE):
  BUBRENJE I KONTROLISANO OTPUŠTANJE KOFEINA
  Biobased poly(methacrylic acid) hydrogels:
  swelling properties and contorlled release of caffeine
  Maja D. Marković¹, Pavle M. Spasojević¹, Sanja I. Savić², Olga J. Pantić², Vesna V. Panić¹
  ¹ Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
  ² Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu


 • ENERGETSKA BEZBEDNOST SEKTORA PRIRODNOG GASA SRBIJE
  Energy security of natural gas sector of Republic of Serbia
  Aleksandar Madžarević, Predrag Jovančić, Miroslav Crnogorac
  Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ODREĐIVANJE OPTIMALNOG REŽIMA ZAMRZAVANJA LISNATOG TESTA
  Determining the optimal freezing regine of puff pastry
  Anastasija Selaković
  Udruženje energetičara Subotica


 • AZO PIRIDONSKE BOJE ZA VIŠENAMENSKU UPOTREBU: SINTEZA, KAKRAKTERIZACIJA, ANTIOKSIDATIVNA I ANTIMIKROBNA AKTIVNOST
  Azo dye; 2-pyridone; thiazole; antioxidant activity; antimicrobial activity
  Aleksandra Mašulović, Milica Svetozarević, Aleksandra Ivanovska, Anita Lazić, Julijana Tadić, Dušan Mijin, Jelena Lađarević
  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu


 • UTICAJ OBLIKA NANOČESTICA SREBRA NA FIZIČKOHEMIJSKA SVOJSTVA POLI(N IZOPROPILAKRILAMID) HIDROGEL NANOKOMPOZITA
  The effect of silver nanoparticle shape on the physicochemical properties of a poly(N-isopropylacrylamide) hydrogel nanocomposites
  Jelena Spasojević, Ivana Vukoje, Nikolina Nikolić, Julijana Tadić, Milica Milošević, Vesna Vodnik, Aleksandra Radosavljević
  Institut za Nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu
  Rad na posteru


 • IN VITRO ODREĐIVANJE ANTIOKSIDATIVNE AKTIVNOSTI HALKONA NA BAZI FEROCENA
  In vitro antioxidant activity evaluation of ferrocenyl chalcones
  Anita Lazić¹, Luka Matović¹, Aleksandra Mašulović¹, Jelena Lađarević², Kristina Gak Simić¹, Nataša Valentić²
  ¹ Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
  ² Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

14.30–15.00 h – Koktel

Procesne tehnologije II deo 

 • MINERALNI I HEMIJSKI SASTAV I DISTRIBUCIJA ODABRANIH MIKRO ELEMENATA U UGLJU I GLINCIMA IBARSKOG BASENA (JUŽNA SRBIJA)
  Chemistry, mineralogy, and distribution of selected trace-elements in coal and shale from the Ibar basin (South Serbia)
  Novković Ž.,¹ Nikolić N.,² Andrić-Tomašević N.,³ Simić V.,⁴ Gajić V.,⁴, Suárez M.,⁵ García-Romero E.,⁶ Životić D.⁴
  ¹ Institut za Rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
  ² Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
  ³ Tehnološki institut Karlsrue, Institut za primenjene geonauke, Karlsrue, Nemačka
  ⁴ Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  ⁵ Univerzitet u Salamanci, Departman za geologiju, Salamanka, Španija
  ⁶ Univerzitet u Madridu i Institut za Geonauke (IGEO), Geološki fakultet Complutense, Departman za mineralogiju i petrologiju, Madrid, Španija


 • BRZINA ZVUKA ALUMINIJUM OKSID NANOFLUIDA: EKSPERIMENTALNI SET I DOBIJENI REZULTATI
  Speed of sound of aluminium oxide nanofluids: experimental set and obtained data
  Divna M. Majstorović¹, Emila M. Živković¹, Stephan Kabelac²
  ¹ Tehnološko-metalurški fakultet,Univerzitet u Beogradu
  ² Lajbnic Univerzitet u Hanoveru, Institut za Termodinamiku, Garbzen, Nemačka
  Rad na posteru


 • TERMODINAMIČKA SVOJSTVA DVOKOMPONENTNIH SMEŠA TERPENA I 1-PROPANOLA U INTERVALU TEMPERATURE (288,15 – 323,15) K I NA ATMOSFERSKOM PRITISKU
  Thermodynamic properties of binary mixtures of terpenes and 1-propanol in the temperature range (288.15 – 323.15) K and at atmospheric pressure
  Nikola D. Grozdanić, Ivona A. Đorđević, Mirjana Lj. Kijevčanin, Ivona R. Radović
  Tehnološko-metalurški Fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Rad na posteru


 • UPRAVLJAČKO – NADZORNI SISTEM CENTRIFUGE I DOZIRANJA VEZIVA U POGONU ZA PROIZVODNJU MINERALNE VUNE
  Supervisory control system of spinner machine and binder dosing in mineral wool production plant
  Stanko P. Stankov
  Elektronski fakultet, Katedra za automatiku, Univerzitet u Nišu

 • SISTEM NADZORA I UPRAVLJANJA ASFALTNOM BAZOM
  System of supervision and control of the asphalt production process
  Stanko P. Stankov
  Elektronski fakultet, Katedra za automatiku, Univerzitet u Nišu

 • PRORAČUN POTROŠNJE PRIRODNOG GASA KAO GORIVA ZA PROCES PEČENJA OPEKARSKIH PROIZVODA U INDUSTRIJSKOJ TUNELSKOJ PEĆI
  Calculation of the consumption of natural gas as a fuel for the baking process of brick products in an industrial tunnel furnace
  Duško Salemović¹, Matilda Lazić¹, Aleksandar Dedić², Dragan Halas¹,
  ¹ Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, Republika Srbija,
  ² Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • KVALITET EKSPOZIVNO ZAVARENIH ČELIČNIH PLOČA KORIŠĆENJEM EKSPLOZIVA DEMEX
  Quality of explosively welded steel plates using Demex explosive
  Miloš Lazarević¹, Danica Bajić², Mladen Timotijević², Ana Alil³, Nada Ilić², Bogdan Nedić¹
  ¹ Univerzitet u Kragujevcu, Fakultetet inženjerskih nauka, Kragujevac
  ² Vojnotehnički institut, Beograd
  ³ Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd


 • MOGUĆNOST MODELOVANJA PBX EKSPLOZIVA U TERMOHEMIJSKOM KODU EXPLO5
  Calculation of the consumption of natural gas as a fuel for the baking process of brick products in an industrial tunnel furnace Possibility of modeling PBX explosives in EXPLO5 thermo-chemical code
  Mladen Timotijević, Danica Bajić, Mirjana Krstović, Slavica Terzić
  Vojnotehnički institut, Beograd

Sala A – 16.00–18.00 h

Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

 • PRIPREMA VODE ZA PROIZVODNJU PARE U INDUSTRIJSKIM PARNIM KOTLOVIMA
  Preparation of water for steam production in industrial steam boilers
  Jasmin Fejzić¹, Indira Buljubašić², Nurdin Ćehajić¹
  ¹ JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, BiH
  ² Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Tuzla


 • NOVE I NAPREDNE TEHNOLOGIJE BUDUĆIH IZAZOVA U POSTROJENJIMA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE U INDUSTRIJI ČELIKA
  New and advanced technologies of the future challenges in the steel industry’s water treatment plants
  Jovana Gradinac¹, Aleksandar Jovović²
  ¹ student doktorskih studija, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  ² Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Rad na posteru


 • PRIMENA MEMBRANSKIH TEHNIKA U PROCESIMA PRIPREME VODE ZA INJEKCIJE U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
  Application of membrane techniques in the processes of preparation of water for injections in the pharmaceutical industry
  Kosana Popović, Mirjana Antonijević-Nikolić, Jelena Đuričić-Milanković, Roland Antonić
  Akademija strukovnih studija Šabac, Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije, Šabac

Sušenje i sušare

 • REZULTATI ISTRAŽIVANJA NA SPREJ SUŠARI
  Results of research on spray dryer
  Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Saša Jovanović, Milan Marković, Dragiša Tolmač
  University of Novi Sad, Technical faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Serbia

Gasna tehnika

 • PRAĆENJE PROCESA SAGOREVANJA KORIŠĆENJEM HEMILUMINISCENCIJE PLAMENA CH*
  Combustion monitoring using flame CH* chemiluminescence
  Vuk Adžić
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Rad po pozivu

Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja

 • HIDRAULIČKI UDAR U DVOFAZNIM SISTEMIMA – UZROCI, MEHANIZMI, POSLEDICE
  Water hammer in two-phase systems – causes, mechanisms, consequences
  Sanja Milivojević
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Rad po pozivu


 • NUMERIČKO MODELIRANJE I SIMULACIJA MEŠANJA VODONIKA I VAZDUHA DA SE SPREČAVA KAŠNJENJE PALJENJA I POVRATAK BLESKA
  Numerical modelling and simulation of hydrogen and air mixing to prevent ignition delay and flash back
  Marc Jäger, Matjaž Hriberšek, Filip Kokalj, Niko Samec
  University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenija


 • MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI RADA MLINSKOG POSTROJENJA U CILJU OPTIMIZACIJE PROCESA SAGOREVANJA UGLJA U ENERGETSKOM PARNOM KOTLU
  Possibillities for increasing efficiency of milling plant operation for the purpose of optimizing combustion process within power steam boiler
  Ognjen Stamenković¹, Goran Stupar¹, Dragan Tucaković¹, Andrija Janković²
  ¹ Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  ² JP „Elektroprivreda Srbije“, Služba za racionalizaciju i optimizaciju proizvodnje


 • NUMERIČKE SIMULACIJE PNEUMATSKOG TRANSPORTA LETEĆEG PEPELA IZ TERMOELEKTRANE KORISTEĆI OpenFOAM
  Numerical simulations of fly ash pneumatic conveying from a thermal power plant using OpenFOAM
  Nikola Karličić, Darko Radenković, Marko Obradović, Dušan Todorović, Aleksandar Jovović, Dejan Radić
  Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

 • INSTALACIJE ZA ETALONIRANJE PROTOKOMERA ZAPREMINSKO-TEŽINSKOM METODOM VISOKE TAČNOSTI
  High accuracy installations for flowmeter calibration with volumetric-weighing method
  Dejan B. Ilić
  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Rad po pozivu


 • AKREDITACIJA KAO KLJUČNI ELEMENT U PROCESU IMENOVANJA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U TEHNIČKOM ZAKONODAVSTVU, UKLJUČUJUĆI OBLAST OPREME POD PRITISKOM
  Accreditation as the key element in the process of designation of conformity assessment bodies in technical legislation, including the field of pressure equipment
  Senka Tišma
  Akreditaciono telo Srbije

Sala B – 11.00–14.00 h

Okrugli sto: Oprema pod pritiskom

 • Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (SG RS 49/21), Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti (SG RS 20/23) i Uredbe o znaku usaglašenosti (SG RS 04/22)
  Uvodničar: Ilija Kovačević
 • Problem o tumačenju obima akreditacije u praksi
  Uvodničar: Dejan Simonović
 • Primena zakonske regulative u oblati opreme pod pritiskom na sigurnosnu opremu – ventili sigurnosti
  Uvodničar: Dejan Ćirić


Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH