latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 03/04/2023
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Jedanaesta međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije

Beograd, novembar 2023.

Ubrzani napredak nauke, tehnologije i industrije dovodi do poboljšanja kvaliteta ljudskog života, ali i do stvaranja novih rizičnih situacija. Čovečanstvo je suočeno sa rizicima kakvih u ranijoj ljudskoj istoriji nije bilo. Globalno zagrevanje ili preveliko zagađenje vazduha, vode i zemljišta tipični su primeri. Nauka pre svih uočava probleme opstanka planete i života na njoj. Ona takođe pokušava i da ih reši i uspeva onoliko koliko je to realno moguće, imajući u vidu političke, socijalne, ekonomske i tehnološke faktore. Široka primena obnovljivih izvora energije i energetski efikasnih postrojenja daju veliki doprinos na tom planu i zato su to glavne teme 11. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, koja ima za cilj da na jednom mestu okupi istraživače, naučnike, kreatore politike, stručnjake iz oblasti industrije kako bi prikazali i razmenili svoja istraživačka iskustva.

Važni datumi

 • Prijem apstrakata, 01. jun 2023.
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakata, 15. jun 2023.
 • Prijem radova, 15. avgust 2023.
 • Slanje izveštaja recenzenata, 10. septembar 2023.
 • Prijem završenih radova, 01. oktobar 2023.
 • Održavanje 11. MKOIEE, 2. i 3. novembar 2023.

Ciljevi konferencije

 • Promovisanje naučnih i stručnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE
 • Unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije
 • Informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE
 • Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE
 • Promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije sa ciljem smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti
 • Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije
 • Predlaganje rešenja primerenih ekonomskoj moći i budućem razvoju
 • Razmena ideja i stavova o OIEE.

Teme konferencije

Energetski izvori i skladištenje energije

 • Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
 • Geotermalna energije
 • Hidroenergija
 • Energija vetra
 • Energija sunca
 • Termoelektrični sistemi
 • Sistemi za skladištenje energije
 • Novi materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE

 • Industrija
 • Komunalni objekti
 • Domaćinstva
 • Stambena izgradnja
 • Transport
 • Poljoprivreda

Životna sredina, održivost i politika

 • Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
 • Ekonomski aspekti
 • Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
 • Planiranje i održivost
 • Zakonska regulativa i standardizacija

Aplikacije i usluge

 • Materijali i tehnologije
 • Industrija
 • Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
 • Komunalni objekti
 • Poljoprivreda
 • Elektro energetski sistemi
 • Transport

Organizacioni odbor

 • Borjan Brankov
 • Vladan Galebović
 • Dr Stevan Dimitrijević
 • Dr Sanja Petronić
 • Dr Mila Pucar
 • Ilija Radovanović
 • Jelena Salević
 • V.prof. dr Aleksandar Savić (predsednik)
 • Prof. dr Zoran Stević
 • Žarko Ševaljević
 • Milica Vlahović
 • Milica Živanović

Važne napomene

U prijavi rada predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči. Prijavu poslati organizatoru do 01. juna 2023. na mejl adresu: sc.icreps@gmail.com.

Autori će do 15. juna 2023. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.

Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 15. avgusta 2023. Poželjno je i preporučljivo da rad ne bude duži od 8 strana i da se jedan autor ne pojavljuje na više od 5 radova. Na konferenciji će biti moguće usmeno izlaganje rada (uživo/ preko onlajn platforme, u zavisnosti od okolnosti) i u vidu poster prezentacija.

Zvanični jezik konferencije je engleski jezik, a jezici korespondencije i komunikacije srpski i engleski.

Za uslove sponzorstva i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.

Kotizacija

Autor koji izlaže rad oslobođen je plaćanja kotizacije. Ostale informacije u vezi sa kotizacijom biće detaljnije objavljene u okviru Druge informacije.

Organizator konferencije

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Društvo za obnovljive izvore električne energije (DOIEE)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd.
Tel.: 011/3230 041, 3031 696, faks: 3231 372.
office@smeits.rs
www.smeits.rsGeneralni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH