latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 11/05/2022
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Program 34. Procesinga

Organizatori 

 

 

undefined

Društvo za procesnu tehniku, 
pri SMEITS-u
 Katedra za procesnu tehniku 
Mašinskog fakulteta u Beograd

Suorganizator

  

Fakultet tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad


Održavanje 34. Procesinga finansijski je pomoglo
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije
 
 undefined 

Sponzori 

   
 Robert Bosch doo,
Beograd
 Wilo Beograd doo,
Beograd
Vupis doo,
Ruma
 undefined   undefined
 Cim Gas
Subotica
Grundfos Srbija,
Beograd
 JP "Srbijagas"
Novi Sad
   
undefined    undefined   undefined    
GasTeh,
Inđija 
  
OD-JU,
Irig 
 
Vodavoda,
Mionica
  

Skup se održava uz podršku

 undefined   undefined   undefined  
Republika Srbija
Ministarstvo zaštite
životne sredine
  
Privredna komora Srbije.
Beograd
  
Inženjerska komora Srbije,
Beograd 
 
 
Autobus za učesnike sa kotizacijom obezbedio je
 
      

Četvrtak, 3. jun 2021.

09.30-10.00 h Prijavljivanje učesnika

10.00-10.30 h Svečano otvaranje

10.30-11.20 h Inženjerstvo životne sredine
i održivi razvoj u procesnoj industriji

1.

Procena ugljeničnog otiska proizvoda fabrike „Elixir Zorka“ mineralna đubriva I mogućnosti smanjenja emisije ugljen-dioksida kroz odgovorno poslovanje

Rad na posteru

Alija SALKUNIĆ, Ljiljana STANOJEVIĆ, Slavica BOGDANOVIĆ, Nikola BELOBABA,

„Elixir Zorka“ Mineralna đubriva, Šabac

2.

Primjena digitalnih tehnologija u cilju otklanjanja posljedica pandemije COVID-19 na industrijski sektor

  

Igor GRUJIĆ1, Darko VUJASINOVIĆ2;

1 Nova Banka Banja Luka, Republika Srpska/BIH;
2 JU Visoka medicinska škola Prijedor, Republika Srpska, BiH

3.

Termička destrukcija komunalnog otpada

Rad na posteru

Biljana MILJKOVIĆ, Boris STOJIĆ;

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

4.

Primena koalescentne filtracije za tretman tečnog aerosola

Rad na posteru

Dunja SOKOLOVIĆ1, Thomas LAMNIGER2, Gerd MAUSCHITZ2, Wilhelm HOEFLIGNER2;

1 University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences,
2 TU WIEN, Institute of Chemical, Environmental and Bioscience Engineering; AGRANA Staerke GmbH – Werk Pischelsdorf

5.

Standardi međunarodnih finansijskih institucija u zaštiti životne sredine

  

Verica SIMIĆ, dr Milica KARANAC, Dušan NEDELJKOVIĆ, Vladan STEPANOVIĆ, Jasminka MIKALAČKI, Envico doo, Beograd

6.

Energetska valorizacija otpadnih voda iz industrije prerade mleka u Srbiji

Slobodan CVETKOVIĆ1, Mirjana KIJEVČANIN2, Vlado KOVAČEVIĆ3 1 Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd, 2 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3 Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

11.20-12.30 h Okrugli sto:
Cirkularna ekonomija – alat za održivost industrije

Moderator: Aleksandra Vučinić, Ministarstvo zaštite životne sredine
panelisti: prof. dr Anđelka Mihajlov, ambasadorka održivog razvoja i životne sredine
prof. dr Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju, Privredna komora Srbije
Nikola Stanojević, Soma, Beograd 

12.30-12.40 h Pauza

12.40-13.40 h Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju
vode u procesnoj industriji

7.

Smanjenje sadržaja boje u otpadnim vodama: korišćenje AZO piridonskih boja za bojenje vune

  

Aleksandra MAŠULOVIĆ1, Julijana TADIĆ1, Luka MATOVIĆ1, Jelena LAĐAREVIĆ2, Aleksandra IVANOVSKA1, Mirjana KOSTIĆ2, Dušan MIJIN2;

1 Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia;
2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

8.

Upotreba Fentonovog reagensa u šaržnim postupcima obezbojavanja obojene otpadne vode

  

Ana DAJIĆ1, Milica KARANAC2, Marina MIHAJLOVIĆ1,

1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
2 Envico, doo, Beograd

9.

Pokazatelji rada uređaja za aeraciju u postrojenjima za tretman otpadnih voda

  

Nikola KARLIČIĆ, Aleksandar JOVOVIĆ, Dejan RADIĆ, Marko OBRADOVIĆ, Dušan TODOROVIĆ, Miroslav STANOJEVIĆ, Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, Belgrade

10.

Prirodni adsorbenti na bazi metalnih oksida za uklanjanje jona olova i arsena iz vodenih rastvora

  

Tijana STANIŠIĆ1, Nataša KARIĆ1, Milica KARANAC2, Maja ĐOLIĆ3, Mirjana RISTIĆ3, Aleksandra PERIĆ-GRUJIĆ3;

1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beograd,
2 Envico doo, Beograd,
3 Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

11.

Sinteza i karakterizacija katjonskog skroba za primenu u tretmanu otpadnih voda

  

Nataša KARIĆ1, Tijana STANIŠIĆ1, Maja ĐOLIĆ2, Marija VUKČEVIĆ2, Mirjana RISTIĆ2, Aleksandra PERIĆ-GRUJIĆ2, Aleksandar MARINKOVIĆ2, Katarina TRIVUNAC2;

1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu,
2 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

12.

Veštački zaslađivači u podzemnoj vodi kao indikatori komunalnog zagađenja

  

Eleonora GVOZDIĆ1, Ivana MATIĆ BUJAGIĆ1, Tatjana ĐURKIĆ2, Svetlana GRUJIĆ1,

1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerzieta u Beogradu
2 Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

13.

Hydrodynamic chracteristics of oldshue-rushton extraction columns

Rad na posteru 

Milan N. SOVILJ, Momčilo Đ. SPASOJEVIĆ

University of Novi Sad, Faculty of Technology, Novi Sad, Serbia

13.40-14.30 h Predstavljanje sponzora

Prezentacija preduzeća Wilo Beograd, Beograd

Prezentacija preduzeća Bosch Srbija, Beograd

Prezentacije preduzeća Vupis – Corosys
      

Prezentacija preduzeća Grundfos Srbija, Beograd

14.30–15.30 h Pauza 

15.30-16.40 h Okrugli sto:
Tretman voda u industriji – iskustva i buduće potrebe

Moderator: prof. dr Dejan Krčmar, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Panelisti: Predrag Kukolj, EWE Ecosystems, Beograd
Milenko Tulenčić, Hiding, Novi Sad
Dr Čedo Lalović, Fakultet za primenjenu ekologiju "Futura", Beograd

16.40-18.40 h Procesne tehnologije

14.

Hibridni hidrogelovi osetljivi na spoljne stimulanse za kontrolisano otpuštanje lokalnog anestetika

Rad na posteru

Maja D. MARKOVIĆ1*, Sanja I. ŠEŠLIJA2, Vesna V. PANIĆ1, Pavle M. SPASOJEVIĆ1;

1Innovation Center of Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade,
2 Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade

15.

Model optimalnog sistemskog upravljanja u vojnoj procesnoj industriji u uslovima pandemije COVID-19

  

Zdravko BIJELIĆ, Biljana MILANOVIĆ, Mitar BIJELIĆ;

Centar za IROE LOGOS u osnivanju, Novi Sad, Srbija

16.

Primena testa gorenja za brzu identifikaciju tipova polimernih materijala na bazi PVC

  

Matilda LAZIĆ1, Dragan HALAS1, Duško SALEMOVIĆ1, Aleksandar DEDIĆ;

1 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin
2 Šumarski fakultet, Beograd

17.

Sinteza i biološka svojstva nekih azo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1-propil-2-piridona

  

Julijana TADIĆ, Aleksandra MAŠULOVIĆ, Luka MATOVIĆ, Jelena LAĐAREVIĆ, Dušan MIJIN,

Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerzieta u Beogradu, Beograd

18.

Sinteza disupstituisanih derivata pirolidin-2,5-diona primenom mikrotalasnog postupka i evaluacija njihovih farmakokinetički relevantnih svojstava

  

Anita LAZIĆ1, Kristina GAK-SIMIĆ1, Nemanja TRIŠOVIĆ1, Nebojša BANJAC3;

1 Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia;
2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia;
3 Department of Chemistry and Biochemistry, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

19.

Reverzibilni halogen supstituisani benzilidenhidantoinski molekulski prekidači

  

Kristina GAK SIMIĆ1, Anita LAZIĆ1, Nemanja TRIŠOVIĆ2, Nataša VALENTIĆ2, Luka MATOVIĆ1;

1 Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia;
2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

20.

Alternativne tehnologije za konzervisanje proizvoda biljnog porijekla

  

Radoslav GRUJIĆ, Mirko DOBRNJAC,

JU Visoka medicinska škola, Prijedor, Republika Srpska, BiH; Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, BiH

21.

Analiza obrade visokoparafinskih nafti dodatkom modifikatora reoloških osobina

  

Saša JOVANOVIĆ1, Jasna TOLMAČ1, Slavica PRVULOVIĆ1, Milan MARKOVIĆ1, Boško LALOVIĆ2, Dragiša TOLMAČ3;

1 University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Serbia;
2 NIS Gazprom Neft, Novi Sad, Serbia;
3 University of Nikola Tesla, Belgrade, Faculty of Management, Sremski Karlovci, Serbia

22.

Procena ekološkog rizika usled prisustva benzofenona-4 u otpadnim vodama

  

Jelena LUKIĆ1, Tatjana ĐURKIĆ3, Tamara BAKIĆ1, Jelena RADULOVIĆ2 i Antonije ONJIA3

1 Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerzieta u Beogradu, Beograd
2 Anahem doo, Beograd
3 Tehnološko-metalurški fakultet Univerzieta u Beogradu, Beograd

23.

Ekstrakcija estrogenih hormona iz vode korišćenjem ugljeničnog kriogela kao sorbenta

  

Danijela PROKIĆ1, Marija VUKČEVIĆ2, Marina MALETIĆ1, Ana KALIJADIS3, Biljana BABIĆ4, Ivona JANKOVIĆ-ČASTVAN2, Tatjana ĐURKIĆ2;

1 Innovation Center of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, Serbia
2 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
3 Department of Materials „VINČA” Institute of Nuclear Sciences – National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

4 Institute of Physics – National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

24.

Termodinamička svojstva smeše citrala i hloroforma na temperaturama T= (288.15 – 323.15) K i na atmosferskom pritisku

Rad na posteru

Nikola GROZDANIĆ, Ivona RADOVIĆ, Mirjana KIJEVČANIN;

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

25.

Porozni adsorpcioni materijal u formi mikrosfera na bazi lignina, funkcionalizovan nanočesticama magnetita, za efikasno uklanjanje hromatnih anjona

  

Ana POPOVIĆ1, Jelena RUSMIROVIĆ2, Maja ĐOLIĆ3, Zlate VELIČKOVIć4, Aleksandar MARINKOVIĆ3

1 The Academy of Applied Technical Studies Belgrade, Belgrade Polytechnic College
2 Military Technical Institute, Belgrade, Serbia
3 Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade
4 Military Academy, University of Defence, Serbia

26.

Uticaj uslova umrežavanja na svojstva livenog termobaričnog PBX eksploziva

  

Danica BAJIĆ1, Ivan DIMITRIJEVIĆ1, Bojana FIDANOVSKI1, Jelena RUSMIROVIĆ1, Slavko MIJATOV1, Tihomir KOVAČEVIĆ1, Maja MILIĆ2

1 Military Technical Institute, Belgrade, Serbia
2 TRAYAL CORPORATION, Factory of Explosives and Pyrotechnics, Kruševac, Serbia

27.

Primena ravnoteže tečnost-tečnost ternarnih vodenih rastvora u separacionim procesima

  

Zoran SIMIĆ, Mirjana KIJEVČANIN, Ivona RADOVIĆ

Tehnološko Metalurški Fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

Petak, 4. jun 2021.

10.00-10.50 h Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i
održavanje procesnih postrojenja

28.

Korelacije za određivanje nazivnog pritiska prirubnica od nerđajućeg čelika na osnovu radne temperature

  

Danilo MILJKOVIĆ*1, Branislav JAĆIMOVIĆ1, Milan ANTIĆ1, Nikola TANASIĆ2, Branislav TODOROVIĆ3, Vojislav GENIĆ4;

1 Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
2 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd,
3 BT Emit Group, 4 SAP West Balkans d.o.o. Beograd

29.

Korelacije za određivanje nazivnog pritiska u funkciji od temperature za prirubnice od uglјeničnog čelika

  

Branislav GAJIĆ1, Uroš MILOVANČEVIĆ1, Miloš IVOŠEVIĆ1, Milena OTOVIĆ1, Saša MARKOVIĆ2;

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,
2 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

30.

Korelisanje maksimalnih sila i momenata na priklјučcima opreme pod pritiskom definisanim u AS 1210 za priklјučke sa prirubnicama normiranim u ANSI b16.5

  

Miloš IVOŠEVIĆ1, Branislav GAJIĆ1, Milan ANTIĆ1, Vladislav STANKOVIĆ2, Nikola JAĆIMOVIĆ3, Miloš MIHAILOVIĆ4;

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,
2 ENG DOXA, Beograd,
3 Danieli and C. Officine Meccaniche S.p.A, Italy,
4 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

31.

Korelacija za određivanje sila i momenata na priklјučcima opreme pod pritiskom prema AS 1210 I EN 1092 

Branislav JAĆIMOVIĆ1, Srbislav GENIĆ*1, Mirjana STAMENIĆ1, Danilo MILJKOVIĆ1, Tomislav SIMONOVIĆ2;

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
2 Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

32.

Od podataka, preko mudrosti, do podatka 

Srbislav GENIĆ 1, Mirjana STAMENIĆ1, Miloš IVOŠEVIĆ1, Ivan ARANĐELOVIĆ1, Vladislav STANKOVIĆ2;

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
2 ENG DOXA, Beograd

33.

Razvoj metode ispitivanja epruveta oblika prstena

  

Milan TRAVICA, Nenad MITROVIĆ, Aleksandar PETROVIĆ

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

10.50-11.30 h Predstavljanje sponzora

Prezentacija preduzeća Wilo Beograd, Beograd

Prezentacija preduzeća Bosch Srbija, Beograd

Prezentacije preduzeća Vupis – Corosys
      

Prezentacija preduzeća Grundfos Srbija, Beograd

11.30–11.40 h Pauza 

11.40-13.10 h Okrugli sto:
Gasovi u industriji – primeri dobre prakse

Moderator: prof. dr Aleksandar Petrović
panelisti: Milan Zdravković i Jovica Budimir, Srbijagas – Izvođenje gasovoda
Radojka Janjić, GasTeh, Inđija – Ispitivanje regulatora pritiska
Dario Bogner, Cim Gas, Subotica – Oprema za gasnu tehniku 
Adam Lončarević, OD-JU, Irig – Odorizacija prirodnog gasa

13.10–14.10 h Pauza 

14.10-14.30 h Osnovne i pomoćne operacije, aparati i mašine
u procesnoj industriji

34.

Analiza parametara transporta sirove nafte pri izotermnom srujanju

  

Jasna TOLMAČ1, Slavica PRVULOVIĆ1, Saša JOVANOVIĆ1, Marija NEDIĆ2, Aleksandra ALEKSIĆ3, Dragiša TOLMAČ4;

1 University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Serbia;
2 PETKUS Engineering d.o.o.;
3 NIS Gazprom Neft, Novi Sad, Serbia;
4 University of Nikola Tesla, Belgrade, Faculty of Management, Sremski Karlovci, Serbia

35.

Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir

  

Matilda LAZIĆ1, Dragan HALAS1, Duško SALEMOVIĆ1, Aleksandar DEDIĆ2;

1 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin;
2 Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

14.30-15.10 h Energetska efikasnost u procesnoj industriji

36.

Sistemska analiza mogućnosti i ograničenja razvoja i proizvodnje električne energije u malim obnovljivim izvorima

  

Biljana MILANOVIĆ, Zdravko BIJELIĆ, Mitar BIJELIĆ, Žejka BIJELIĆ;

Centar za IROE LOGOS u osnivanju, Novi Sad, Srbija

37.

Povećanje energetske efikasnosti parnog bloka iskorišćenjem otpadne toplote dimnog gasa

  

Sanja MILIVOJEVIĆ1, Vladimir STEVANOVIĆ1, Milan M. PETROVIĆ1, Milica ILIC2;

1 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,
2 Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd

38.

Tehnologije i principi solarnog adsorpcionog hlađenja

  

Branislav PETROVIĆ, Milan GOJAK, Đorđe KOZIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beorad, Srbija

39.

Ekološki prihvatljivo rešenje postrojenja za mehaničko-biološki tretman otpada u Kraljevu 

Radmila LIŠANIN, Čedo LALOVIĆ,

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Beograd

 15.10–15.20 h Sušenje i sušare

40.

Primena prekidnih režima za sušenje pšenice u sloju

  

Đorđije DODER, Damir ĐAKOVIĆ;

Department of Energy and Process Engineering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

15.20–15.30 h Pauza 

15.30-15.50 h Obrazovanje u procenoj industriji

41.

Analiza prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnji koje mogu da utiču na pravce razvoja Katedre za procesnu tehniku na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

  

Damir ĐAKOVIĆ, Miroslav KLJAJIĆ, Đorđije DODER, Nikola MILIVOJEVIĆ;

Department for Energy and Process Engineering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

42.

Obrazovanje inženjera u procesnoj tehnici i izazovi okruženja

  

Damir ĐAKOVIĆ, Miroslav KLJAJIĆ;

Department for Energy and Process Engineering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

15.50-16.20 h Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

43.

Odnos veštačke inteligencije, menadžmenta kvaliteta i standardizacije

Miljana VELOJIĆ, Mladen ĐURIĆ, Petar ATLAGIĆ

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

44.

Razvoj standarda u oblasti cirkularne ekonomije

Marija RADOVANOVIĆ, Mladen ĐURIĆ

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

45.

Model Lean & Six Sigma kao osnova menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji

  

Marija SAVKOVIĆ, Mladen ĐURIĆ, Milica BARJAKTAREVIĆ

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd

16.20-16.30 h Svečano zatvaranje 34. ProcesingaGeneralni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH