latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 24/03/2015
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


SVOJSTVA PROCESNIH FLUIDA

S. Genić, B. Jaćimović, M. Jarić, N. Budimir

undefined

Inženjerski rad u oblasti procesne tehnike obuhvata projektovanje i izgradnju postrojenja, konstruisanje i montažu opreme i vođenje proizvodnje u postrojenjima u kojima sirovine prolaze kroz različite fizičke i hemijske procese radi dobijanja finalnih proizvoda. Radi sprovođenja ovih aktivnosti neophodno je da inženjer poseduje odgovarajuća znanja, a od posebnog značaja je da razume prirodu i svojstva supstancija i materijala sa kojima dolazi u dodir.

Svaka supstancija ima karakteristična svojstva po kojima se razlikuje od drugih. U današnje vreme je identifikovano preko 56 milona različitih supstancija (Chemical Abstracts Service - CAS), od čega oko 100 hilјada ima neku praktičnu primenu. Veliki broj svojstava fluida se može pronaći u otvorenoj literaturi u formi eksperimentalnih rezultata, karakterističnih jednačina i tablica. Međutim, imajući u vidu da se u oblasti procesne industrije tretira nekoliko desetina hilјada jedinjenja, veoma često se svojstva (pogotovo mešavina) ne mogu pronaći u literaturi. U cilјu prevazilaženja ovakvih problema razvijeni su brojni metodi za izračunavanje svojstava gasova i tečnosti.

Sa razvojem personalnih kompjutera došlo je i do razvoja softverskih paketa koji se koriste u inženjerskoj praksi. To su, u oblasti procesnog inženjerstva, komercijalni softveri namenjeni simulacijama tehnoloških procesa i dimenzionisanju procesne opreme (Aspen HYSYS, ChemCAD, UniSim, itd.) i mnogi drugi komercijalni (npr. Refprop) i nekomercijalni programi koji omogućavaju izračunavanje svojstava fluida (npr. Solkane). U ovim softverima se koriste različiti izvori podataka za određivanje svojstava. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva smatramo da je neophodno da se rezultati softverskih simulacija, kad god je to moguće, provere u odnosu na podatke iz literature, bilo da su u pitanju eksperimentalni podaci ili rezultati proračuna pomoću neke od prikladnih proračunskih procedura. U oba slučaja ova knjiga će biti od velike koristi.
Knjiga je formalno podelјena u dva dela. U prvom delu su predstavlјene proračunske procedure za izračunavanje ili procenu svojstava čistih supstancija i svojstava mešavina, kao što su: gustina, viskoznost, toplotna provodnost, koeficijent difuzije, površinski napon, toplotni kapacitet, normalna temperatura klјučanja i toplјenja, kao i kritični parametri. Drugi deo (poglavlјe 14) sadrži tablice sa prethodno pobrojanim svojstvima fluida, kao i empirijske jednačine za izračunavanja svojstava. Problematika ravnoteže u višekomponentnim sistemima nije tretirana u okviru ove knjige.
Prilikom izrade rukopisa smatrali smo da čitalac poseduje osnovna znanja iz fizike, hemije, termodinamike i fenomena transporta toplote, supstancije i količine kretanja. Izvori koji su korišćeni pri izradi ove knjige obuhvataju klasičnu i savremenu literaturu u ovoj oblasti, a naravno i sopstvena iskustva stečena kroz dugogodišnji rad. Na kraju svakog poglavlјa dat je pregled korišćene literature, koja može da koristi kao putokaz čitaocu za samostalno proširivanje znanja.
Zahvalјujemo se mnogima koji su pomogli u pisanju ove knjige, a posebno recenzentima Dimitriju Voronjecu i Ivoni Radović, koji su savesnim pregledom rukopisa i inventivnim sugestijama doprineli kvalitetu knjige. 

ZAKLJUČCI RECENZENATA

dr Dimitrije Voronjec, dipl. inž. maš.

redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji
Nedostatak literature na srpskom jeziku iz ove oblasti, pogotovo pedantno sakuplјanje materijala na jednom mestu, omogućiće korisnicima ove knjige, pre svega inženjerima i studentima mašinskog, tehnološkog i polјoprivrednog fakulteta, značajno lakši rad, brže i efikasnije rešavanje problema sa kojima se suočavaju.
Imajući u vidu sve navedene konstatacije veliko mi je zadovolјstvo da dobijeni tekst „Svojstva procesnih fluida" autora S. Genića, B. Jaćimovića, M. Jarića i N. Budimira predložim Izdavačkom savetu SMEITS-a kao, može se reći, kapitalno delo za objavlјivanje.

dr Ivona Radović, dipl. inž. tehn.

docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Na kraju bih istakla da dobro poznavanje termodinamičkih i transportnih svojstava čistih supstanci i njihovih mešavina, koja su za veliki broj supstanci prisutnih u procesnoj i drugim industrijama detalјno obrađena u knjizi „Svojstva procesnih fluida" omogućuje rešavanje praktičnih problema kako studentima tako i procesnim inženjerima. Ovaj pristup je omogućio da se povežu inženjerska nauka, inženjerska praksa i samo obrazovanje.
Iz svega navedenog želim da istaknem, da mi posebno zadovolјstvo i čast čini da Izdavačkom savetu Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije predložim štampanje rukopisa Svojstva procesnih fluida, autora S. Genića, B. Jaćimovića, M. Jarića i N. Budimira.

Knjigu možete kupiti ovde. Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH