latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 27/05/2010
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Miloš Galebović

Мило&сцарон; ГалебовићNAŠI LAUREATI

Povodom raspisa za nagradjivanje medaljom koja je posvećena uspomeni na pokojnog  dr ing. Branislava Đakovića, nekadašnjeg uspešnog predsednika SMEITSa, predlažem Miloša Galebovića, dugogodušnjeg sekretara SMEITSa za prvog nosioca ova medalje.

Miloš Galebović je ceo svoj radni vek, od 1953.  i svoje privatno vreme, ono van radnog,  posvetio razvoju SMEITSa i njegovih društava i sekcija. Ja sam ga prvi put upoznao kada sam baš na sugestiju pok. Djakovića,   došao da razmotrimo mogućnost i način organizovanja prvog KGH skupa,  a to je bilo 1969 godine, znači pre 41 godinu. Od tada blisko saradjujemo i imam odličan uvid u njegove inicijative, rad, stalna razmisljanja o unapredjenju  SMEITSa  i posebno u njegov doprinos radu i afirmaciji društva KGH.

Miloš Galebović je kao   sekretar  u Savezu radio  i pre nego što sam se sa njime upoznao. Sa tadašnjim Upravnim odborom počela je njegova aktivnost i stalan razvoj SMEITSa kao organizacije inženjera  i tehničara . Od njegovog dolaska osnovano je  nekoliko društava/sekcija, radio je predano za svako od njih. Sakupio je  oko sebe vrednu ekipu službenika  sa kojom je uspostavio  organizaciju rada,   koja obavlja sve poslove vezane za aktivnosti Saveza.

Sadžaj rada SMEITSa je stalno obogaćivao. Počelo se sa KGH pvo seminari pa kongresima, evetski kongres KGH je vodjen iz kancekarije SMEITSa. Organizovan je strucni seminar Internacionalnog instituta za Hladjenje, organizovane su jednogodišnje  medjunarodne specijalističke studije grejanja hladjenja i klimatizacije i za svaki predmet stampani udžbenici, osnovano je drušvo KGH, pokrenut casopis,

oformljeni su stručni ispiti, danas se radi na preuzimanju obucavanja osoblja i redavača  za spovodjenje Montrealskog protokola  koje je akcija koju je Ministarstvo za ekologiju i prostorno planiranje prenelo na SMEITS.   

Uspeh društva KGH je  deo njegovog rada i zalaganja. Časopis KGH i potom   Procesna Tehnika, bili su stalno deo njegovih napora i zadatka kojeg se spontano primio.  Svaki broj oba časopisa je prolazio kroz njegovu organizaciju  lekture,   tako da su teksovi uvek bili na najboljen srpskom jeziku a svaka strana je bila u kompoziciji koju je on osmišljavao i predlagao, svaka reklama, svaka rubrika je uvek bila ukusno postavljena. Korice svih izdanja  su bila njegovo malo umetničko ostvarenje. Sa svoje strane je davao i procenu stručnih tekstova, jer se uvek udubjivao u svaki detalj. Učestvovao je u izboru ne samo stručnih tekstova za koje je insistirao da su razumljivi, jasno napisani, već i svih vesti i drugih tekstova koji su obogaćivali časopis i prenosili vesti iz sveta čitaocima. Časopis KGH je danas u Ministrstvu nauke Srbije priznat kao naučno stručni časopis najvišeg  domaćeg ranga.

Miloš Galebović je sa takvim istim zalaganjem i istim entuzijazmom vodio i pratio svaku publikaciju  izdavačke delatnosti SMEITS koja je jedna od osnovnih aktivnosti SMEITSa. Jezik, korice, oblikovanje svakog poglavja, razmeštaj i kompozicija svakog dijagrama, fotografije ili tabele, uvek su bili njegova  kreacija,  kao što je to uvek bilo i sa programima kongresa, izgledu medalja, diploma, kongresnih bedzeva, načinu pakovanja materijala za kongrese.

U svojoj preciznosti morao je svaki finansijski ugovor SMEITSa, svaki finansijski izveštaj , svaki pravilnik, statut  svakog drustva SMEITSa   da  se precizno i u duhu zakona  napiše. Da sve  bude po dogovoru i po zaključcima sednica SMEITSa, Društava, sekcija, sam je pisao  sve relevantne  tekstova. I nikada u ove 4 decenije  se nije desilo da je bilo formalnih  žalbi  po finansijskim pitanjima ili ogrešenja o zakone.

SMEITS je uvek vodio domaćinski.  Stalno je istraživao kako da se nešto unapredi, šta novo da se organizuje, kako da SMEITS bude angažovan na raznim poslovima, uvek na nekom novom koji bi koristio afirmaciji Saveza. M. Galebovic je oformio proceduru i održavanje ispita za ovlašćene inženjere, predlagao i inicirao nova izdanja knjiga, priručnika, i uvek se svakom izdanju predavo svim svojim talentom, voljom, svojim radnim entuzijazmom.Nosio je poslove  svojoj kući  da na njma radi vikendom.

Troškove svih aktivnosti  SMEITSa je tražio da  budu domaćinski vodjeni , ali nikada na štetu kvaliteta i dobrih usluga.

Ume Galebović  da svakog od nas okuraži, da bude inicijator neke novine  ali nikada  nije zeleo da se javno istakne i pokaže  da je deo

gotovo svih uspešnih aktivnosti SMEITSa. Nikda nije hteo da  bude nagradjen diplomom, plaketom, ili pomenut da je deo redakcionog odbora nasih časopisa ili organizacionih komiteta naših skupova.  On će i sad da se trudi da ne dobije medalju  B. Djakovic koju je zaslužio. Smatram  da je naša dužnost da se na to ne osvrćemo, da ona treba da mu se dodeli  i da to  ostane zapisano u analima SMEISa. To je nasa  obaveza.  Za njegovo  dugogidišnje zalaganje, uspehe SMEITSa, za doprinos onome što danas SMEITS predstavlja sa svojim društvima, sekcijama, ispitima, izdavačkom delatnošću, kongresom KGH danas priznatim u svetu i ocenjenim kao najveću Evropski kongres  u grupi  onih koji se svake godine održavaju.

Ukratko, Miša Galebović stoji iza svakog uspeha SMEITSa, Društva KGH i ostalih sekcija i društava u sklopu Saveza.

Rad, rezultati i  uspeh  SMEITSa  je njegovo životno i to veoma uspešno  delo. 

Branislav Todorovic, Predsednik Društva KGHGeneralni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH