latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 27/08/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


Tehnički dani u Paraćinu

U okviru Tehničkih dana, u Domu tehnike u Paraćinu se 17. septembra 2019. u 15.00 h otvara izložba Muzeja nauke i tehnike Srbije povodom 150 dana SITS-a, koja traje do 20. septembra.

Nakon svečanog otvaranja izložbe u amfiteatru Mašinsko-elektrotehničke škole biće održana sledeća predavanja.

 • Pametne zgrade i pametni gradovi
  Prof. dr Branislav Todorović, dipl. inž. maš., predsednik Društva za KGH, pri SMEITS-u
 • Toplotne pumpe
  Dr Milovan Živković, potpredsednik UO SMEITS-a

Pauza

 • Nove tehnologije i solarni sistemi sa ugradnjom sočiva (sa demonstracijom)
  Prof. dr Zoran Stević, dipl. inž. el., Tehnički fakultet u Boru i Elektrotehnički fakultet u Beogradu
 • Hidropotencijal plovnog puta Dunav-Morava-Vardar-Aksios (Grčka)
  Boško Ivanković, dipl. inž. maš., predsednik UIT opštine Paraćin

Organizatori izložbe i Tehničkih dana

 • Muzej nauke i tehnike Srbije
 • Savez inženjera Srbije
 • Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije
 • Opština Paraćin
 • Udruženje inženjera i tehničara opštine Paraćin
 • Mašinsko-elektrotehnička škola Paraćin

Sedmi Tesla global forum

Sedmi Tesla global forum održan je od 2. do 5. jula 2019. godine u Kongresnom centru Ceptor u Andrevlju i u manastiru Šišatovac na Fruškoj gori. Pored mogućnosti sticanja novih znanja i poznanstava velikog broja učesnika, održana su brojna predavanja sa ciljem da se reafirmišu etički principi Nikole Tesle, čija su naučna, filozofska i kulturna načela i danas na početku trećeg milenijuma svojevrsni temelj za novu i bolju saradnju čovečanstva u složenom i međuzavisnom svetu u kojem živimo.

 

Dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za obnovljive izvore
električne energije, pri SMEITS-u, govori na sedmom Tesla global forumu

Radi promocije aktivnosti Društva i 7. MKOIEE, dr Zoran Nikolić je ispred Društva za obnovljive izvore električne energije održao zapaženo predavanje pod naslovom: Električni pogoni transportnih vozila od Tesle do danas, čime je najavio jednu od bitnijih tema 7. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, koju to Društvo organizuje 17. i 18. oktobra ove godine.


Decenija manifestacije Evropski dani Sunca u Kuli

U Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ u Kuli 9. maja 2019. održana je deseta jubilarna manifestacija i stručni skup „Evropski dani Sunca u Kuli“. Manifestacija je počela prezentacijom opreme škole iz obnovljivih izvora energije, a popodnevni deo manifestacije je bio rezervisan za stručna predavanja.

 

Dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za obnovljive
izvore električne energije, pri SMEITS-u, izlaže svoj rad u Kuli

Manifestacija „Evropski dani Sunca u Kuli“, koja se održava jednu deceniju, kao i rad i trud zaposlenih u STŠ „M. Pupin“ u oblasti obnovljivih izvora energije odavno su prepoznati i priznati od strane struke i resornog sekretarijata AP Vojvodine i Ministarstva Republike Srbije. Škola je za svoja dostignuća dobila brojna priznanja i zauzima jedno od vodećih mesta među srednjim stručnim školama u Vojvodini i šire, rekao je između ostalog profesor doktor Slobodan Popov, predsednik Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike iz Novog Sada.

Društvo za obnovljive izvore električne energije i 7. MKOIEE, u Kuli su predstavili dr Zoran Nikolić, predsednik DOIEE i Rastislav Kragić, član DOIEE.

U stručnom delu skupa održano je šest predavanja:

 • Podsticaji u oblasti obnovljivih izvora energije,
  Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike, i Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u
 • Zelena škola,
  prof. dr Aleksandar Rodić, rukovodilac Centra za robotiku i predsednik Instituta „Mihajlo Pupin“
 • Rezultati ispitivanja fotonaponskog napajanja i jedan metod ekološkog napajanja Srbije strujom,
  prof. dr Zoran Nikolić, predsednik Društva za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u
 • Energetski efikasno naselje Solarna dolina nadomak Novog Sada,
  dr Nikoa Džolev, iz Termo inžinjeringa d.o.o Novi Sad
 • Primeri dobre prakse „Eko-elementa“ iz Bugojna u zaštiti životne sredine,
  Boris Jokić, direktor „Eko- elementa“ iz Bugojna
 • Primena autobusa na električni pogon u Beogradu,
  Slobodan Mišanović, iz GSP Beograd

Tribina „Racionalno korišćenje energije“

Loznica, 10. juna 2019.

Tribinu su organizovali:

 • Društvo inženjera i tehničara grada Loznice i opština Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika ‒ DIT
 • Udruženje mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara „Nikola Tesla“, Loznice, Malog Zvornika, Krupnja i Ljubovije ‒ DIT MES
 • Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u

Dana 10. juna 2019. godine u Loznici organizovana je i održana tribina pod nazivom „Racionalno korišćenje energije“. Namena tribine je bila upoznavanje inženjera i tehničara sa značajem racionalnog korišćenja energije u raznim granama privrede Republike Srbije, kao i sagledavanje problema uz predlaganje savremenih rešenja.

Organizatori ove značajne i korisne tribine bili su DIT i DIT MES, a u saradnji sa Društvom za obnovljive izvore električne energije (DOIEE) koje deluje pri SMEITS-u (a koje je 10.6. napunilo 9 godina postojanja i uspešnog rada).

Predavači su bili dr Zoran Nikolić, predsednik DOIE, i prof. dr. Zoran Stević, sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Boru ‒ uvaženi i priznati profesori i stručnjaci u ovoj oblasti.

Tribinu je otvorio i vodio prof. mr Goran Živančević, predsednik DIT MES-a.

Sve prisutne su pozdravili Radmilo Đorđević, predsednik DIT-a i dr Zoran Nikolić, predsednik DOIEE.

Posle pozdravnih reči, usledio je stručni deo tribine.

Prof. dr Zoran Stević imao je dva predavanja.

 • Korišćenje električne energije (problemi i savremena rešenja)
 • Obnovljivi izvori energije (savremena rešenja).
 
Prof. dr Zoran Stević tokom svog izlaganja

Dr Zoran Nikolić je imao tri predavanja.

 • Racionalno korišćenje energije u zgradama (minimalna potrošnja energije)
 • Transportna sredstva i racionalno korišćenje energije
 • Racionalno korišćenje energije u poljoprivredi.
 
Dr Zoran Nikolić imao je tri predavanja

Sve teme su bile na visokom stručnom nivou i imale su veliki broj praktičnih primera i savremenih rešenja.

Nakon izlaganja usledila je bogata diskusija sa preko pedeset inženjera i tehničara.

Prof. dr Zoran Stević, dipl. inž. el. (levo) i dr Zoran Nikolić, dipl. inž. el.
tokom bogate diskusije

Tribinu su propratila i sredstva javnog informisanja Grada Loznice (i pre i posle skupa), za koje su i predavači i predsednik DIT MES-a su dali svoje izjave.

Posle završenog skupa, domaćini su upoznali goste sa znamenitostima Grada i opštine Loznica.

 

Prof. mr Goran Živančević (desno) upoznao je goste sa znamenitostima Loznice

Zajedničko druženje sa predavačima i domaćinima je organizovano u ugostiteljskom objektu „MN“ – pored reke Drine.

Loznica, jun 2019. godina
Izveštaj sastavio
prof. mr Goran Živančević


Tekstilni kanali za distribuciju vazduha

U saradnji sa Društvom za KGH, preduzeće Inpro-srb 16. aprila 2019. predstavlja tekstilne kanale za distribuciju vazduha kompanije Prihoda.

 

Prezentacija je održana u 11.00 časova u utorak, 16. aprila 2019. u sali na trećem spratu Doma inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 7a sa sledćim programom.

11.00-11.30 Prijavljivanje

11.30-12.00 Predstavljanje osnovnih programa INPRO Grupacije, sa fokusom na tekstilne kanale za distribuciju vazduha kompanije Prihoda

12.15-13.00 Primena tekstilnih kanala u sistemima klimatizacije (doc. dr Aleksandra Sretenović, Mašinski fakultet, Beograd)

13.15-14.00 Diskusija

 

Doc. dr Aleksandra Sretenović, Mašinski fakultet, Beograd (levo) i
Tijana Čečević, M.Sc.E.E., INPRO-Srb, Beograd


Tehnički dan u Požarevcu

Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca i Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) organizuju tehnički dan u Požarevcu.

Organizatori skupa su Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca (SDIT) i Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), a suorganizatori su Društvo održavalaca sredstava rada grada Požarevca i Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac.

Prvo predavanje održao je dr Milovan Živković, potpredsednik Upravnog odbora SMEITS-a.

 

 • Opšte o toplotnoj pumpi,
  dr Milovan Živković, dipl. inž. maš., Cappoto Build, Beograd
Zatim je o primerima iz prakse govorio Branislav Džinić, član UO SMEITS-a i UO Društva za KGH Srbije.
 
 
 • Toplotna pumpa - primeri iz prakse,
  Branislav Džinć, dipl. inž. maš., MPG-KGH, Beograd

Moderator skupa,
dr Milovan Živković,
potpredsednik SMEITS-a.

12.00 časova,
petak, 12. april 2019.
amfiteatar VTŠSS Požarevac, Nemanjina 2

Ulaz slobodan


Revizija podataka i jednačina za koeficijent trenja pri strujanju kroz cevi

Nastavnim planom i programom Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, na dan 28. marta 2019. predviđeno je dvočasovno predavanje studentima Revizija podataka i jednačina za koeficijent trenja pri strujanju kroz cevi. Predavanje će održati prof. dr Srbislav Genić.

Sa željom da studente upoznamo sa SMEITS-om i njegovim Društvom za procesnu tehniku, dobili smo odobrenje od Prodekana za nastavu da ova dva časa održimo u Domu inženjera i tehničara Srbije. Ovim putem mu se zahvaljujemo.

Rezime predavanja je sledeći.

1. Pregled jednačina i eksperimentalnih podataka za koeficijent trenja pri strujanju fluida u cevima na osnovu dostupne literature.

2. Analiza kvantitativnih i kvalitativnih parametara jednačina iz literature (Kolbruk, Altšul, Haland, .....).

3. Moguća poboljšanja jednačina iz literature na osnovu objavljenih eksperimentalnih podataka uz statističku analizu.

4. Nova jednačine za praktične potrebe inženjera koje pokrivaju laminarno, kritično i turbulentno strujanje – ove jednačine, pored jednostavnosti, zadovoljavaju statističke kriterijume na bolji način od prethodno objavljenih jednačina.

Ključne reči: strujanje u cevima, koeficijent trenja, statistička analiza

Autori predavanja su Prof. dr Srbislav Genić, prof. dr Branislav Jaćimović, Katedra za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Četvrtak, 31. januar 2019, Paraćin

Nove tehnologije i solarni sistemi

U okviru aktivnosti Društva za obnovljive izvore električne energije, a u saradnji sa Udruženjem inženjera i tehničara opštine Paraćin, prof. dr Zoran Stević održao je u Paraćinu predavanje na temu „Nove tehnologije i solarni sistemi“.

 

Prof. dr Zoran Stević

Prof. Stević je govorio o razvoju tehnologija materijala, posebno nanotehnologija, elektronike, informacionih tehnologija, termovizije i drugih tehnika i tehnologija koje otvaraju široko polje primene u svim ljudskim delatnostima, a naročito u novim solarnim sistemima snabdevanja energijom.

Predavanje je obuhvatilo i nova dostignuća i trendove razvoja, sa elementima projektovanja standardnih solarnih sistema.

 

Prikaz rada fotonaponskog sistema

Naročito je bila zanimljiva praktična demonstracija jednog oglednog sistema sa primenom termovizije.

 

Termovizijska slika ljudske šake

 


 

 
 
 

Fotonaponski sistemi u gradovima.
Proučavanje, projektovanje i primeri izvođenja

Vreme

25. septembra 2018. godine
sa početkom u 9.00 časova.

Mesto

Amfiteatar Tehničkog fakulteta u Boru,
Vojske Jugoslavije 12, 19210, Bor

Cilj

Učesnici seminara će steći osnovna znanja o fotonaponskim panelima, načinu povećanja energetske efikasnosti, povezivanju sa elektrodistributivnom mrežom u gradovima i biće spremni za rad sa ovom vrstom energetskog izvora.

Kome je seminar namenjen

Seminar je namenjen

 • profesionalcima koji se bave osnivanjem i projektovanjem fotonaponskih izvora električne energije,
 • inženjerima i tehničarima arhitekture, građevinarstva i mašinstva a posebno iz oblasti elektrotehnike koji se bave izvorima napajanja,
 • studentima i đacima koji žele da unaprede svoja znanja iz oblasti obnovljivih izvora električne energije i očuvanja životne sredine.
Zadaci seminara
 • Razvijanje svesti o održivom razvoju i zaštiti životne sredine.
 • Prikazivanje i objašnjenje osnovnih karakteristika i mogućnosti fotonaponskog napajanja.
 • Upoznavanje sa sistemima za monitoring i skladištenje električne energije.
 • Razumevanje značaja primene fotonaponskih panela za elektroenergetski sistem.
 • Prikazivanje i objašnjenje realizovanih sistema autonomnih, hibridnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima.

Prisustvo seminaru je besplatno.

Program seminara

09.00–09.45

Proučavanje i projektovanje mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

dr Zoran Nikolić, Institut tehničkih nauka SANU

Ključne reči: Energija sunca. Fotonaponska konverzija i površinska snaga zračenja. Merenje i proračun mogućeg potencijala sunčevog zračenja na određenoj lokaciji. Pojam autonomnih i mrežom povezanih fotonaponskih sistema. Osnovne karakteristike i primeri primene ovih sistema.

09.45–10.30 

Monitoring i skladištenje energije kod fotonaponskih sistema u gradovima

prof. dr Zoran Stević, profesor Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primena energetske elektronike kod fotonaponske konverzije: invertori, ispravljači, regulatori i kontroleri. Hemijski izvori energije kao skladišta električne energije. Olovne baterije s mogućnošću dubokog pražnjenja i ostale vrste baterija. Dimenzionisanje baterija u sistemima sa fotonaponskim panelima. Primena kondenzatora kao skladišta električne energije. Energija vodonika i gorivne ćelije. Električna vozila. Novi smerovi razvoja.

10.30–10.45

Pauza

10.45–11.30

Implementacija mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima

Žarko Ševaljević, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: Primeri praktičnog korišćenja osnovnih komponenata fotonaponskih sistema: Fotonaponski paneli, baterije, invertori, ispravljači, rezervno napajanje. Održavanje komponenata fotonaponskih sistema. Zaštita na radu.

O proučavanju i projektovanju mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima govoriće dr Zoran Nikolić, iz Instituta tehničkih nauka SANU, predsednik Društva za OIEE pri SMEITS-u. Pored izlaganja o značaju fotonaponskog napajanja, govoriće o energiji fotonaponskog zgračenja i izboru osnovnih komponenata autonomnog i mrežom povezaonog fotonaponskog izvora sa nekoliko primera.

Prof. dr Zoran Stević, sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, izložiće problematiku monitoringa i skladištenja energije dobijenih fotonaponskim sistemima u gradovima

Na kraju seminara g. Žarko Ševaljević, sa beogradskog Elektrotehničkog fakulteta izložiće primere implementacije mrežom povezanih fotonaponskih sistema u gradovima, a nakon izlaganja prikazao je kako ti sistemi rade na uređajima koje je preduzeće Andreja d.o.o. iz Temerina, specijalno za ovu priliku, postavilo u sali: pretvarače, kontrolere, baterije, fotonaponski panel, vetrogenerator…


Prezentacija firme BELIMO 

Kompanija BELIMO je višegodišnji sponzor Kongresa o KGH, a svoju posvećenost nauci i struci potvrdila je i zlatnim sponzorstvom prve Regionalne konferencije ogranaka ASHRAE-ovog Regiona XIV, koja je bila održana 8-10. decembra 2017. godine u Beogradu.

 

Četvrtak, 6. septembar 2018.
Dom inženjera "Nikola Tesla",
Kneza Miloša 9/III
11.00 časova 

U četvrtak, 6. septembra 2018. godine kompanija BELIMO predstaviće svoje proizvode i usluge u Domu inženjera „Nikola Tesla" u Beogradu. U saradnji sa Društvom za KGH Srbije, pri SMEITS-u, u velikoj sali na trećem spratu, učesnicima će, nakon kraćeg pregleda proizvodnog programa ove austrijske firme, biti predstavljeno BIM, CAD, VDI - generisanje CAD crteža BELIMO proizvoda; novi PIFLV pritisno-nezavisni limiteri protoka; pritisno-nezavisni regulacioni ventil sa praćenjem potrošnje energije, BELIMO EnergyValveTM; rešenje za povećanje energetske efikasnosti, dT-Manager; kao i način povezivanja EnergyValveTM na BELIMO Cloud. 

Nakon prezentacije i diskusije, sledi prigodan koktel. 

Učešće na prezentaciji je besplatno, uz obaveznu elektronsku prijavu na: branimir.petrovic@belimo.at 

Program prezentacije

10:45 h

Prijavljivanje

11:00 h

Proizvodni program firme Belimo – kratak pregled

11:30 h

BIM, CAD, VDI – generisanje CAD crteža Belimo proizvoda

11:45 h

Prezentacija novih PIFLV pritisno-nezavisnih limitera protoka

12:00 h

Pauza

12:15 h

Belimo EnergyValveTM pritisno-nezavisni regulacioni ventil sa praćenjem potrošnje energije

13:00 h

dT-Manager – povećanje energetske efikasnosti pomoću Belimo EnergyValveTM

13:30 h

IoT (Internet of things) – povezivanje EnergyValveTM na Belimo Cloud

14:00 h

Pitanja i diskusija

14:15 h

Koktel

 

Za više informacija:

Branimir Petrović, dipl. inž.
Regionalni predstavnik

BELIMO Automation 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
Ghegastraße 3 
1030 Wien, Österreich
Tel./faks: +381 11/313-02-56
mob.: + 381 63/254-789
e-mail: branimir.petrovic@belimo.at 
www.belimo.at 

 

 


 

 Ciklus predavanja
ZELENE TEHNOLOGIJE – ENERGETSKA EFIKASNOST U ARHITEKTURI

Dr Mila Pucar, član Upravnog odbora Društva za OIEE i msr Nenad Miloradović, član Društva za KGH Srbije, pri SMEITS-u, održaće 25. aprila 2018, sa početkom u 18.30 h, dva predavanja u Muzeju PTT u okviru ciklusa predavanja "Zelene tehnologije - energetska efikasnost u arhitekturi".

 

18.30 časova
PTT muzej, Majke Jevrosime 13, Beograd

ENERGETSKI EFIKASNE ZGRADE, predavač dr Mila Pucar, naučni savetnik

U prvom delu biće reči o potrošnji energije u svetu i u Srbiji. Sve veća potrošnja fosilnih goriva dovela je, ne samo do njihovog iscrpljivanja već i do globalnih poremećaja na planeti. U Srbiji su posledice potrošnje energije u zgradama višestruke kao npr.: negativni uticaj proizvodnje i potrošnje energije, naročito nisko-kaloričnog uglja na životnu sredinu; nizak stepen iskorišćenja primarne energije u zgradama;  izuzetno visok stepen korišćenja električne energije zagrejanje; neekonomska cena električne energije itd. Predložena su rešenja za postizanje energetske efikasnosti koja se odnose na urbanističko planiranje (orijentacija prema suncu, uticaj vetra i zelenila, međusobni odnosi objekata), projektovanje i gradnju ekološki i energetski efikasnih kuća (izolocije omotača zgrade i izbegavanje toplotnih mostova; poboljšanje zaptivenosti; termičko (toplotno) zoniranje; kvalitetni prozori; kompaktna forma osnove i fasade; povećanje efikasnosti sistema KGH;  prirodna ventilacija (pasivno) hlađenje; energetski efikasno osvetljenje; sistemi zaštite od sunca i toplotnih gubitaka; upotreba prirodnih materijala sa visokim stepenom akumulacije; poboljšanje komfora objekta itd. Na kraju predavanja biće reči o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije kao i o standardu pasivne kuće i pasivnim solarnim sistema.

ARHITEKTURA LEPENSKOG VIRA, predavač mr Nenad Miloradović

Praistorijsko naselje Lepenski Vir, koje je pronađeno tokom šezdesetih godina dvadesetog veka u Đerdapskoj klisuri na srpskoj obali reke Dunav, poznato je po neobičnoj arhitekturi i sačuvanim podovima kuća. Ukoliko se ta arhitektura analizira u sklopu prirodnog (meteorološkog, geografskog, astronomskog i biljnog) okruženja i razmatra potrošnja energije za potrebe grejanja i klimatizacije tih nastambi, tj. za ostvarivanje termalnog komfora u njima, dolazi se do zaključka da je naročita pažnja posvećena energetskoj efikasnosti u zgradarstvu prilikom osmišljavanja tih kuća. Ostaci arhitekture praistorijskog naselja Lepenski Vir, na kojima su vidljive i prepoznatljive mere za povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu, predstavljaju ostatke energetski efikasne arhitekture. Njihove kuće su bile energetski efikasne za ono doba i tadašnje stanje tehnologije, kao i za datu lokaciju i omogućile su dugo trajanje naselja.


 Mobilna sredstva i oprema za gašenje požara
- izbor tipa proračuni, specifikacije

Prof. dr Ivan Aranđelović, dipl. inž. maš.
Mašinski fakultet, Beograd

 

Prisustvo predavanju je besplatno, ali uz obaveznu elektronsku prijavu.

Predmer i predračun opreme za gašenje požara je obavezan deo Glavnog projekta zaštite od požara, Elaborata zaštite od požara, kao i Plana zaštite od požara. Kod nas se broj i tip protivpožarnih aparata, neophodnih za zaštitu od požara razmatranog objekta, određuje najčešće na osnovu specifičnog požarno opterećenja, pri čemu se na uzimaju u obzir drugi bitni faktori, na primer brzina širenja požara ili brzina zadimljavanja. Na početku predavanja biće dat pregled domaće zakonskih i tehničkih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i EN norme i najvažnije preporuke američkog standarda NFPA10. Posle toga biće predstavljena jedna poboljšana metodologija za određivanje tipa, broja i rasporeda mobilnih uređaja za gašenje požara, koja je usklađena sa domaćim propisima.

Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde.

16. april 2018, 17.00 h
Dom inženjera "Nikola Tesla"
Kneza Miloša 9/III


 

Obnovljivi izvori i racionalno korišćenje energije

U okviru programa obeležavanja 150 godina Saveza inženjera i tehničara Srbije, u Požarevcu je 29. marta održana tribina pod naslovom Obnovljivi izvori i racionalno korišćenje energije.

Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca i Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), a u saradnji sa Društvom inženjera i tehničara elektro, mašinske, organizacije rada i saobraćajne  struke grada  Požarevca  i  Visokom  tehničkom  školom  strukovnih  studija  Požarevac, u  amfiteatru  VTŠSS  Požarevac,  29.  marta  2018. godine  organizovali  su  stručnu tribinu na temu "Obnovljivi izvori i racionalno korišćenje energije".

Otvarajući tribinu, predsednik SDIT-a Milutin Stanković, inače član Upravnog odbora SITS, pored ostalog, naveo je da SDIT Požarevac koji je jedna od aktivnijih članica SITS, u proteklom periodu organizovao je niz stručnih skupova u vezi korišćenja mini hidroelektrana, biomase, energije vetra, solarne energije i pet sajmova energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Cilj današnjeg skupa je da široj javnosti i stručnim ljudima približimo, iz nekog drugog ugla, sagledavanje mogućnosti racionalnog korišćenja energije sunca i iz biomase na manjim objektima, kao i racionalno korišćenje energije na postrojenjima klimatizacije, kazao je Milutin Stanković.

 

Dr Milovan Živković i g Milutin Stanković

Učesnike stručnog skupa pozdravio je prof. dr Milovan Živković, predsednik SMEITS-a, inače potpredsednik Saveza inženjera i tehničara Srbije. Obraćajući se prisutnima on je istakao da Savez inženjera i tehničara Srbije ove godine obeležava veliki jubilej - 150 godina svoga postojanja i rada. SITS se održao kroz tri veka, što nije jednostavno niti slučajno, jer je sigurno da je potreban našem narodu. Mi smo dužni prema onima koji su ga osnovali i onima koji tek dolaze da nastavimo njegov rad. Mislim da je rad SITS-a izuzetno dobar, što tome doprinosi njegova jedinstvena organizacija sa 42 inženjersko tehničarske organizacije. Članice SITS imaju međusobnu saradnju, ne samo u ovoj godini jubileja, već stalnu saradnju koja je u funkciji jačanja njihovog sopstvenog statusa, a time i jačanja statusa SITS.

Na programu su bila sledeća predavanja.

Solarno napajanje manjih objekata - teorija i praksa, prof. dr Zoran Stević, dipl. inž. el.

Biogasni procesi i postrojenja, prof. dr Miroslav Stanojević, dipl. inž. maš.

Gubici količine toplote kanalskih mreža KGH, v. prof. Milovan Živković, dipl. inž. maš.

 

Učesnici tribine

Vest o tribini objavili su Televizija TV SAT i Reč Naroda, nedeljnih Braničevskog okruga .

 

Detaljniji izveštaj će biti objavljen u sledećem broju časopisa „KGH".Faktori sigurnosti - Princip konzervativizma pri projektovanju
procesnih postrojenja i dimenzionisanju
i konstruisanju procesne opreme

Prof. dr Srbislav Genić, dipl. inž. maš.
Mašinski fakultet, Beograd

 

Prisustvo predavanju je besplatno, ali uz obaveznu elektronsku prijavu.

19. mart 2018, 17.00 h
Dom inženjera i tehničara Srbije
Kneza Miloša 7a/III


Savez društava inženjera i tehničara grada Požarevca
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije
U okviru programa obeležavanja Jubileja 150 godina SITS
Organizuju tribinu

OBNOVLJIVI IZVORI I RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

VTŠSS Požarevac
Amfiteatar, Nemanjina broj 2, Požarevac
Četvrtak, 29. mart 2018. sa početkom u 11.00 h
Ulaz slobodan

Program

1.00 h Otvaranje tribine.

Pozdravna reč: dr Vladan Đulaković, direktor VTŠSS Požarevac

Uvodne reči: predsednici Milutin Stanković (SDIT) i dr Milovan Živković (SMEITS)

Predavanja

11.15–11.45 h SOLARNO NAPAJANJE MANJIH OBJEKATA – TEORIJA I PRAKSA, prof. dr Zoran Stević

11.45–12.15 h BIOGASNI PROCESI I POSTROJENJA, prof. dr Miroslav Stanojević

12.15–12.45 h GUBICI KOLIČINE TOPLOTE KANALSKIH MREŽA KGH, Vanr. prof. dr Milovan Živković

Zaključak moderatora tribine

Vanr. prof. dr Milovan Živković, predsednik SMEITS-a, Beograd

Suorganizatori

Društvo IT elektro, mašinske, organizacije rada i saobraćajne struke grada Požarevca

VTŠSS, Požarevac
OPTIMIZACIJA PREČNIKA CEVOVODA 

Prof. dr Srbislav B. Genić, dipl. inž. maš.
Prof. dr Branislav M. Jaćimović, dipl. inž. maš.
Mašinski fakultet Beograd 
 
16. oktobar 2017, 17.00 h
Dom inženjera "Nikola Tesla"
Kneza Miloša 9/III  

Uticaj troškova energije na transport fluida u poslednjih nekoliko decenija doveli su do značajnog smanjenja brzine fluida i povećanja prečnika cevovoda. Zbog toga je, pogotovo za inicijalne faze projektovanja i ekonomskih procena, neophodno što preciznije procenjivanje prečnika cevovoda.
Nekoliko primera ilustruju jednostavnost metode i prikazuju razlike u odnosu na preporuke iz literature. Štaviše, kroz analizu osetlјivosti pokazano je kakav je uticaj promena u ekonomskim parametrima na optimalni prečnik cevovoda, i pokazano je da model optimizacije omogućava procenu prečnika u prihvatlјivom dijapazonu.

U ovom radu je predstavlјena pobolјšana metodologija za procenu optimalnog prečnika cevovoda kada se za pogon pumpi, ventilatora ili kompresora koriste električni motori. Za razliku od prethodno objavlјenih modela, ovde izloženi algoritam se može primeniti na kompletnu oblast strujanja fluida koja uklјučuje laminarno, kritično i turbulentno strujanje. Poseban deo rada se odnosi na optimizaciju prečnika parovoda, što je tema o kojoj se u literaturi nije do sada uopšte raspravlјalo na sličan način.

Prezentaciju sa predavanja možete preuzeti ovde.  


  

Program Tehničkog dana u Paraćinu

Sala Doma tehnike,
Branka Krsmanovića 55, Paraćin

12.00 h • Izložba o životu i delu Milutina Milankovića

Amfiteatar Mašinsko-elektrotehničke škole,
Branka Krsmanovića bb, Paraćin

13.00 h • Film o životu i delu Milutina Milankovića

14.00 h • Potrošnja svih oblika energije u stambenim i industrijskim objektima u Srbiji i svetu, Prof. dr Branislav Todorović, dipl. inž. maš.

14.40 h • Obnovlјivi izvori energije, energetska efikasnost, modeliranjem predviđajuća kontrola i pametne mreže za održiv rurban razvoj u senci Milankovićeve teorije o promeni klime, Prof. dr Marija S. Todorović, Vea-Invi. doo, Beograd, gostujući profesor na School of Energy & Environment, Southeast University, Nanjing, China

15.20 h • Primena aktivne zaštite kao dodatnog postupka za zaštitu cevi i drugih ukopanih čeličnih konstrukcija od korozije, prof. dr Časlav Lačnjevac, dipl. inž. maš.

15.40 h • Tehnički propisi i standardi u termotehnici, dr Milovan Živković, dipl. inž. maš., predsednik SMEITS-a

Organizaciju izložbe i prikazivanje filma, pomogla je Fondacija „Milutin Milanković“. Organizaciju predavanja omogućili su Opština Paraćin, Mašinsko elektrotehnička škola, CRH (Srbija) – fabrika cementa, Srpska fabrika stakla, građevinska preduzeća: Ljuba invest, Pro-art, Transkop, MiB-proing, energetičari: NID-enerdži, SZR Mini-montaža i Srbija gas.

Poseta izložbi i prisustvo predavanjima su besplatni.


Priprema kompletne tehničke dokumentacije 

za izgradnju objekata – Radionica u SMEITS-u

undefined 

undefined  

 • Datum: 4. april 2017.
 • Početak: 17.00 časova
 • Trajanje: 90 minuta
 • Mesto: Dom inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, sala na III spratu

Teme Radionice

 • Kako pripremiti tehničku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji?
 • Najčešći problemi koje investitori, projektanti i izvođači imaju tokom pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju objekata?
 • Kako tumačiti procedure kompletiranja tehničke dokumentacije za dobijanje dozvola za izgradnju objekata?
Nakon uvodnog dela, učesnici iznose svoje probleme, nedoumice, mišlјenja, a praktične odgovore daju i voditelј i učesnici. 

Kome je namenjena ova Radionica? 

Radionica je namenjena investitorima, projektantima i izvođačima radova kao i ostalima koji imaju želјu ili potrebu da dobiju informacije iz navedene oblasti.

Radionicu vodi Marija Mrđanov, dipl. el. inž. sa dugogodišnjim iskustvom kao izvođač radova, projektant i konsultant u oblasti investicione izgradnje.

I još nešto…

Na dan održavanja Radionice učesnici imaju članski popust na sva izdanja SMEITS-a.

Prisustvo Radionici je besplatno, ali uz obaveznu elektronsku prijavu.

 • • •

 

OBNOVLJIVI IZVORI U ENERGETSKIM SISTEMIMA PACIFIKA 

Pogled iz Australije

Predavač: mr Dušan Nikolić, Entura, Australia

Sreda, 18. januar 2017, 18.00 h

Kneza Miloša 7a/III

Prezentaciju predavanja
možete preuzeti ovde.


undefined

Jedna za drugom, države iz Pacifičkog regiona su objavile namere da u skoroj budućnosti svoje energetske potrebe u potpunosti zadovolje proizvodnjom iz obnovljivih izvora. Pacifički region je trenutno područje ubrzanog razvoja sistema za integraciju obnovljivih izvora, ali i pravovremenog političkog delovanja, razvijanja strateških ciljeva, efikasne ekonomske i tarifne politike i školovanja potrebnog budućeg kadra. Veličina ovih malih zemalja im dozvoljava da za relativno kratko vreme sprovedu ove projekte. Na taj način mogu da služe kao primer drugim zemljama koje se kreću ka visokom stepenu integracije obnovljivih izvora.

Ovo stručno predavanje predstavlja iskustva tehničkih izazova integracije obnovljivih izvora i primere sprovedenih rešenja u energetskim sistemima snage do 30 MW, i daje osvrt na ograničenja ekonomskog, regulativnog i stručnog karaktera koja mogu da utiču na tok tehničkih odluka.

Predavanje će obuhvatiti sledeće teme. 

 • Pregled trenutne energetske i političke situacije u Pacifiku.
 • Vrste i namene mikromreža u Pacifiku.
 • Pregled trenutnih tehnologija u industriji mikromreža.
 • Primeri strateškog razvoja mikromreža na putu ka visokom stepenu integracije obnovljivih izvora.
 • Budućnost mikromreža u Pacifiku.
 • Primena mikromreža u konvencionalnim sistemima.
 • Poruke iz Pacifičkog regiona. 

Predavanje će trajati jedan školski čas.

Prisustvo predavanju je slobodno, uz prethodnu elektronsku prijavu.

• • •  

undefined

Mr Dušan Nikolić je rođen u Beogradu, 1980. godine, gde je završio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Svoju karijeru Dušan je započeo u Inovacionom Centru ETF-a radeći na projektima inovativnih rešenja integracije obnovljivih izvora u energetske sisteme. Prelaskom u konsalting industriju, nastavio je rad na obnovljivim izvorima u mikromrežama, gde dobija međunarodno iskustvo u nekoliko država Pacifičkog regiona, radeći kao konsultant Azijske razvojne banke (ADB), Svetske banke (WB), Svetskog ekološkog fonda (GEF), kao i fondova naroda Japana (PEC) i Evropske unije (EU).

Dušanovo iskustvo pokriva celu stručnu oblast integracije obnovljivih izvora u mikromreže, počevši od izgradnje strateških inicijativa, studija izvodljivosti, vođenja međunarodnih kompetitivnih tendera, izvođenja idejnog i glavnog projekta, nadzora projekta, do pomoći energetskim kompanijama u obrazovanju potrebnog kadra i izradi planova za upravljanje obnovljivim postrojenjima.

Licencirani je inženjer društva inženjera Australije, i Instituta IEEE. Student je doktorskih studija na Univerzitetu Tasmanije, u Australiji. Autor je nacionalnih i međunarodnih radova. Član je Društva za OIEE, pri SMETS-u i redovno objavljuje zapažene radove na MKOIEE u organizaciji toga društva.


 

 

 

 

Seminar Društva za KGH i AINS

Unapređivanje energetske efikasnosti
sistema za KGH postojećih objekata
– primeri iz australijske inženjerske prakse

 u Svečanoj sali Građevinskog fakulteta u Beogradu,

Ulica kralјa Aleksandra 73
Seminar se održava 12. oktobra 2016. godine
sa početkom u 10.00.
Ulaz je slobodan uz obaveznu prijavu.
Predavač: Mr Aleksandar Končar, lic. inž. mašinstva,
osnivač i direktor – GreenKon Engineering, Sydney, Australia,
MIEAust, CPEng, NPER, NABERS Assessor, CMVP, CEEL.

 

Program seminara možete pogledati ovde. 

  

Praktična primena toplotnih pumpi voda–voda za klimatizaciju stambenih objekata i plastenika. Petak, 2.9.2016, Leskovac

 

 

Petak, 2.9.2016, 13.00. U saradnji sa preduzećem Alfa Clima iz Knjaževca, Društvo inženjera i tehničara, Leskovac, pri SMEITS-u organizuje predavanje pod naslovom:

Praktična primena toplotnih pumpi voda–voda za klimatizaciju stambenih objekata i plastenika

Gospodin Jovan Jović, glavni projektant u preduzeću Alfa Clima, govorio o tome kako povezati toplotne pumpe na postojeće instalacije za navodnjavanje i vrlo ekonomično grejati i hladiti obližnje stambene, proizvodne, ili poljoprivredne objekte.

Alfa Clima je privatno preduzeće, osnovano 1995, specijalizovano za proizvodnju termotehničke opreme iz oblasti KGH. „Punoletan“ je sponzor kongresa o KGH, pa će i ove godine na svom štandu broj 49 prikazati bogatu ponudu proizvoda i usluga.

Preduzeće projektuje i proizvodi sisteme po meri korisnika, pa će nakon izlaganja g. Jović je odgovarao na pitanja slušalaca i predlagati konkretna rešenja. 

Snimak predavanja objavljen je na SMEITS-ovom kanalu Youtube i možete ga pogledati ovde.

 

 

Petak, 2. septembar 2016.
13.00 časova
Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, 
Leskovačkog odreda 6, Leskovac
Ulaz slobodan 

Metodologija izrade stručnih nalaza sa primerima iz prakse sudskih veštačenja

Ponedeljak, 23.5.2016. u 14.00, Kneza Miloša 7a/III

 

Predavači: prof. dr Srbislav Genić, mr Radosav Nikolić i Ilija Đinović, članovi Upravnog odbora Društva forenzičara i sudskih veštaka mašinske i elektrotehničke struke.  

Nastavnim planom i programom Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, u okviru predmeta Aparati i mašine u procesnoj industriji, na dan 23.5.2016. predviđeno je dvočasovno predavanje studentima 6. semestra pod naslovom Metodologija izrade stručnih nalaza sa primerima iz prakse sudskih veštačenja

Sa željom da studente upoznamo sa SMEITS-om i njegovim Društvom forenzičara i sudskih veštaka mašinske i elektrostruke, dobili smo odobrenje od Prodekana za nastavu da ova dva časa održimo u Domu inženjera i tehničara Srbije. Ovim putem mu se zahvaljujemo.

 

Могућност енергетског искоришћења подземних вода у приобаљу Саве 
са освртом на „Београд на води“ 

15. март 2016, 17.00 h, Кнеза Милоша 9/III  

Аутори: Мр Стеван Шамшаловић, ПИ, Београд, 
проф. др Иван Матић и проф. др Слободан Кнежевић,
Рударско-геолошки факултет, Београд 

Предавање садржи кратак приказ могућности примене топлотних пумпи као вида обновљивих извора енергије, код нас и у све­ту, са посебним освртом на површинске и подземне воде као топлотне изворе. Приказани су резултати најновијих геолошких истраживања подземних вода у приобаљу реке Саве рађених за потребе пројекта „Београд на води“, који указују на велики енергетски потенцијал. То представља значајан моменат у решавању супституције примарне енергије за подручје града Београда, посебно када се ради о системима КГХ.

Нека техничка решења указују на економичност примене топ­лот­них пумпи уз услов да се напусте класична решења са високо температурним системима грејања. 

Дат је кратак техно-економски осврт на примену топлотних пумпи за објекат „Београд на води“, чија је изградња започета.

 

undefined undefined 

Уводну реч дао је проф. Бранислав Тодоровић

 

Мр Стеван Шамшаловић

 

undefined undefined 

Предавање је одржано пред пуном великом салом на трећем спрату
Дома инжењера и техничара Србије 

 Презентацију са предавања можете преузети овде. 

У сусрет зградама "нула" енергије - зграде будућности као копија терморегулације људског тела

Проф. др Бранислав Тодоровић, професор Универзитета у Београду, гостујући професор Универзитета u Nanjing, Kина, уредник међународног часописа Еnergy & Buildings и домаћег часописа KГХ, председник Друштва за грејање, хлађења и климатизацију Србије при СМЕИТС-у

Највећи удео у потрошњи енергије у свету припада грађевинском сектору у коме омотачи зграда, фасаде и кровови, предњаче када је у питању потребна енергија за грејање и хлађење, више него што је потрошња енергије у сектору саобраћаја или индустрије. У задњих неколики деценија су се јавили покушаји пројектовања и конструкције различитих фасада: од двоструке фасаде као заштите од ниских спољних температура, влажења спољних површина зидова и кровова посебно стаклених делова фасада, разних комбинација фасадних елемената са пријемницима енергије сунчевог зрачења, до коришћења нових технологија примењујући фазно променљиве материјале и др.. Посебно су научно истраживачки и развојно изазовне нове технологије и технике регулације температура у унутрашњости зграде што подсећа на врло сложен систем регулације температуре људског тела. У предавању се даје преглед разних фасада и покушаји да зграде будућности буду копија терморегулације људског тела. Наравно да такве зграде траже сарадњу свих струка које учествују у интегралном пројектовању грађевинских објеката: архитеката, грађевинаца, електро инжењера и електроничара, урбаниста и машинских инжењера посебно термотехничке и термоенергетске струке.

(Параћин, 29. април 2015)

 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за здрава насеља, уз очување природног и културног наслеђа до интегрално рурално-урбаног одрживог развоја"

 

Проф. Марија Славка Тодоровић, доктор техничких наука, Председник Комисије за обновљиве изворе енергије Друштва за КГХ при СМЕИТС-у, Члан Академије инжењерских наука Србије, Fellow REHVA, Fellow ASHRAE, Fellow WAAS, Гостујући Проф. South East University, Nanjing, China, Editor Energy & Buildings, Editorial Board Member of International Journals Global Warming, and Conservation Science in Cultural Heritage
Директор веа-инви.доо (виртуално инжењерство и уметност - визија инвестирања)

Предавање представља визију потенцијала развоја и путева, који би могли поуздано да воде успостављању хармоничног интегрално руралног и урбаног одрживог развоја уз очување природне и културне баштине. Дата је методологија која се оснива на више-секторском прилазу, обухватајући везу територија са сличним потенцијалом развоја и проблема, и активним учешћем локалних заједница и других меродавних субјеката у изазовима развоја. Предавање истиче технички напредак у интегралном пројектовању система зграда/КГХ/ОИЕ (КГХ-Климатизације, Грејања, Хлађења и ОИЕ-Обновљивих Извора Енергије), технологијама и примени симулација динамичког понашања зграда за интегралну оптимизацију енергетске ефикасности и примене ОИЕ, као и кључни значај моделирањем предвиђајуће контроле паметном мрежом, на основи коришћења ОИЕ дистрибуиране ко- и три-генерације за села и градове Нула СО2 емисије и Енергије Плус. Даље, у раду се истиче значај и потреба свеобухватног - холистичког, темељног и великог обима (ОИЕ интегрисаног) реновирања постојећих зграда, посебно стамбених и приградских, а такође и зграда у случајевима густих градских урбаних центара, што је било изузетно успешно демонстрирано Соларним Десетобојем Европе 2014 у Париском Версају. Завршна порука предавања је: Енергетском ефикасношћу и обновљивим изворима енергије до здравих насеља без емисије угљендиоксида - уз очување природног и културног наслеђа до друштвеног процвата и одрживог економског развоја

(Параћин, 29. април 2015) 

 

Metodologija izrade stručnih nalaza sa primerima iz prakse sudskih veštačenja

Nastavnim planom i programom Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu, u okviru predmeta Aparati i mašine u procesnoj industriji, na dan 23.4.2015. predviđeno je dvočasovno predavanje studentima 6. semestra pod naslovom Metodologija izrade stručnih nalaza sa primerima iz prakse sudskih veštačenja

Sa željom da studente upoznamo sa SMEITS-om i njegovim Društvom forenzičara i sudskih veštaka mašinske i elektrostruke, dobili smo odobrenje od Prodekana za nastavu da ova dva časa održimo u Domu inženjera i tehničara Srbije. Ovim putem mu se zahvaljujemo.

Predavanje su održali prof. dr Srbislav Genić, mr Radosav Nikolić i Ilija Đinović, članovi Upravnog odbora Društva forenzičara i sudskih veštaka mašinske i elektrotehničke struke. 

Profesor Genić je govorio o inženjerskoj etici u ovoj oblasti, gospodin Nikolić je prisutne upoznao sa osnovnim pojmovima i procedurama forenzike i veštačenja, dok je gospodin Đinović govorio o forenzici u MUP-u. 

U maloj sali na III spratu Doma inženjera i tehničara Srbije bilo je više od trideset slušalaca. Studenti, koji su prvi put kročili u legat inženjerima i tehničarima Srbije, na poklon su dobili Monografiju SMEITS-a. 

Prezentaciju predavanja gospodina Nikolića možete preuzeti ovde.

(23. april 2015, Beograd) 

Mali autonomni hibridni sistemi napajanja potrošača električnom energijom

Autori predavanja su Žarko ŠEVALJEVIĆ, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i Zoran NIKOLIĆ Ph.D. E.E., Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Predvanje će se održati 15. aprila 2015. 17.00 časova, u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 7a/III. Ulaz je slobodan.

Kontinualno napajanje električnom energijom off-grid potrošača tokom cele godine predstavlja veliki problem imajući u vidu da su obnovljivi izvori električne energije nesiguran izvor, a da je potrebno napajanje stabilnim izvorom napajanja. Prikazan je proračun energetskog bilansa i bilansa snage autonomnih potrošača radi dobijanja podataka o potrebnoj dnevnoj energiji leti i zimi, kao i vršnoj snazi radi proračuna komponenata sistema. U izlaganju je prikazan metod određivanja komponenata hibridnog (PV/dizel generatori) napajanja potrošača. Prikazani su rezultati pretvaranja sunčevog zračenja u električnu energiju tokom 2012. godine u Beogradu iz fotonaponskih ćelija i analiziran je rad solarnih panela, dizel agregata i akumulatorskih baterija. Na osnovu vršne snage (kW) i dnevne potrošnje električne energije (kWh) kao i podataka o proizvodnji električne energije iz fotonaponskih ćelija u Beogradu, prikazan je metod određivanja potrebne nominalne snage fotonaponskih ćelija, baterije za akumulisanje energije i dizelelektričnog agregata. Metod je detaljno ilustrovan koristeći realizovane primere hibridnog sistema (PV + vetrogenerator + agregat) po povratničkim kućama i na jahtama. Sistemi su snage do nekoliko kW vršne snage i nekoliko kWh potrebne dnevne energije 

Ključne reči: hibridno napajanje, off-grid supply, fotonaponske ćelije, vetrogenerator, dizel agregat, baterija Generalni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH