latinica | ћирилица | english
Poslednja izmena: 14/03/2019
   


Prijava i registracijaRegistrujte se da bi ste imali mogućnost pristupa elektronskim izdanjima SMEITS-a


Program SMEITS-a

Skupština SMEITS-a

16. marta 2023. godine držana je 36. Skupština SMEITS-a. Usvojeni su izveštaj o radu  SMEITS-a za 2022. i plan rada za 2023. godinu. 

 

Medalja "Branislav Đaković" dodeljena je
Živojinu Perišiću, dipl. maš. inž.

 


31. kongres 2008.

U skladu sa poštovanjem duge tradicije ove naučno-stručne priredbe, Mašinski fakultet u Nišu u saradnji sa Savezom mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehni­čara Srbije (SMEITS) i ove godine organizuje 31. kongres HIPNEF 2008 sa međunarodnim učešćem.

Pored tema o hidraulici, pneumatici, elektrotehnici-elektro­nici i fluidima i na ovogodišnjem HIPNEF-u biće zastupljene i teme manje ili više tangentne sa osnovnim opredeljenjem, a koje se pre svega odnose na hidro­pneumat­sku automatizaciju i nove tehnologije. Sho­dno tome, organizator očekuje da na skupu budu izložene teme iz svih oblasti navedenih u tematskom sadržaju 31. kongresa HIPNEF 2008.

Iz tog razloga pozivamo sve istraživače, naučne i stručne radnike da svojim učešćem sa radovima u okviru ponu­đenog tematskog sadržaja, odnosno aktivnim učešćem u radu 31. kongresa HIPNEF 2008 doprinesu njegovoj daljoj afirmaciji.

Očekujemo da prijavljeni radovi budu naučne i stručne analize karak­te­rističnih sluča­jeva, ekspe­ri­­mentalni rezultati ili primene novih ili poznatih teorijskih postavki za rešavanje aktuelnih problema projektovanja ili korišćenja tehnološke opreme u uslovima proizvodnih sistema, kao i iskustva i viđenja u održavanju tehnčkih sredstava u proce­sima upravljanja i mašinstvu uopšte.

Isto tako je značajno da na ovom skupu budu obrađene teme od interesa za mala i srednja preduzeća, kao i da predstavnici takvih firmi učestvuju u radu skupa.

Tokom rada skupa biće održan i okrugli sto o pitanjima koja se tiču tretirane tematike na ovom skupu.

Sve vreme trajanja HIPNEF-a učesnici će imati priliku da posete specijalizovanu izložbu sa opremom i komponen­tama uglavnom sponzora koji žele da i na taj način učestvuju u radu Skupa, odnosno upoznaju prisutne sa svojim proizvodnim programima, novim tehnologijama i pravcima daljeg razvoja.

Sa uverenjem da ćemo i u ovim prilikama imati mogućnosti interesantnog stručnog druženja sa većim brojem kolega zainteresovanih za razmatranje navedene problematike organizujemo 31. po redu Kongres HIPNEF 2008 i pozivamo vas da od 15. do 17. oktobra 2008. god. učestvujete u njegovom radu.

Predsednik 31. kongresa HIPNEF 2008.
prof. dr Miodrag Stojiljković, dipl. inž.
email: misa@masfak.ni.ac yuGeneralni pokrovitelj  
54. Međunarodnog kongresa o KGH 

Elcom Trade


Pokrovitelj izložbe u okviru
54. Međunarodnog kongresa o KGH